Zarezerwuj wizytę
stacjonarną

Polecamy nasz nowy kurs:
Kręgosłup "za biurkiem"

Zarezerwuj wizytę
stacjonarną

Objawy niestabilności czaszkowo-szyjnej- od bólu głowy do problemów z żołądkiem!

Objawy niestabilności czaszkowo-szyjnej- kilka słów wstępu

Niestabilność czaszkowo-szyjna polega na nadmiernej ruchomości pomiędzy potylicą i pierwszym lub pierwszym i drugim kręgiem szyjnym. Temat bardzo ważny z kilku powodów. Po pierwsze, niestabilność tego obszaru może powodować bardzo wiele niespecyficznych objawów, które niejednokrotnie nie są kojarzone z dysfunkcją odcinka szyjnego. Po drugie, w naszym kraju niestety wiedza na temat niestabilności jest wciąż bardzo znikoma. Wielu medyków nie wie, jak zdiagnozować ten problem. Niestabilność często kojarzy się tylko i wyłącznie ze stanami pourazowymi głowy i szyi. Oczywiście jest to element ważny, ponieważ urazy bardzo często doprowadzają do uszkodzenia więzadeł. Warto jednak wiedzieć, że w Polsce u wielu osób do niestabilności dochodzi w wyniku wrodzonej wiotkości stawowej (np. w Zespole Ehlersa-Danlosa) lub pewnych uwarunkowań anatomicznych budowy kręgosłupa. Więcej podstawowych informacji na temat tej dysfunkcji znajdziecie w moim poprzednim artykule.

Objawy niestabilności czaszkowo-szyjnej

Niestabilność czaszkowo-szyjna może powodować oczywiście objawy miejscowe w odcinku szyjnym, ale warto także wiedzieć, że może doprowadzić do bardzo wielu zaburzeń związanych z funkcjonowaniem całego naszego organizmu. Oczywiście przypadki są różnorodne- od dość łagodnych objawów, które wymagają jedynie pewnych działań rehabilitacyjnych, do sytuacji, gdzie niezbędny jest zabieg operacyjny.

Co jest dość charakterystyczne, w przypadku niestabilności objawy rzadko są stałe. Często zależą od pozycji, od ustawienia naszej szyi w przestrzeni. Pacjent może zauważyć pojawienie się pewnych symptomów np. kiedy siedzi ze skręconą głową lub podczas pracy przy komputerze, gdy głowa wysuwa się do przodu. Problemem może okazać się także siedzenie w zgarbieniu. Czasem objawy pojawiają się dopiero po jakimś czasie przebywania w danej pozycji. Niejednokrotnie spotykamy jednak pacjentów, gdzie nawet najmniejszy ruch głowy wywołuje już pewne symptomy. Większość osób z niestabilnością czaszkowo-szyjną doświadcza także okresowych zaostrzeń objawów, czyli kilka dni, tygodni lub miesięcy gorszego samopoczucia.

Ból głowy

Podstawowym objawem, myślę, że jednym z częstszych u pacjentów z niestabilnością czaszkowo-szyjną, są bóle głowy. Warto wiedzieć, że możemy spotkać tu bóle głowy o różnym charakterze. Najczęściej dolegliwości lokalizują się w okolicy potylicy oraz bezpośrednio pod nią, czyli w obszarze górnych segmentów szyjnych, co może wynikać z podrażnienia korzeni nerwowych, neuralgii podpotylicznej, czy z napięcia tkanek miękkich, które próbują zabezpieczyć niestabilny obszar.

ból podpotyliczny
Charakterystyczne umiejscowienie bólu głowy w niestabilności czaszkowo-szyjnej.

Ból może lokalizować się centralnie, ale w większości przypadków koncentruje się bardziej na jednej stronie. Bocznie zlokalizowane dolegliwości mogą wskazywać na podrażanie stawów międzykręgowych, które ulegają dużemu przeciążeniu w sytuacji niewydolności więzadeł. Warto wiedzieć, że w  przypadku niestabilności pacjent może zmagać się także z innymi typami bólu głowy np. napadowymi migrenami lub ze stałym bólem różnych obszarów głowy, który jest niezmienny nawet przez większą część dnia. Tak odmienny charakter dolegliwości wynika z faktu, że niestabilność czaszkowo-szyjna doprowadza do dysfunkcji różnorodnych struktur położonych w okolicy górnych kręgów szyjnych. W obszarze tym znajduje się m.in. nerw błędny, nerw trójdzielny, żyła szyjna czy tętnica kręgowa. Bóle głowy mogą mieć ścisły związek z podrażnieniem nerwów. Mogą także pojawiać się w wyniku ucisku naczyń krwionośnych, o czym opowiem dokładniej w dalszej części prezentacji.

Chciałabym, żebyście zrozumieli, że w przypadku niestabilności może pojawić się praktycznie każdy rodzaj bólu głowy. Oczywiście, jeżeli pacjent zgłasza objawy zlokalizowane po tylnej stronie głowy, a dolegliwości są związane z ruchem szyi, czy nawet dodatkowo obejmują obszar szyi, lekarz częściej weźmie pod uwagę odcinek szyjny jako źródło dolegliwości. Jeżeli jednak bóle mają inny charakter, przypominają klasyczne bóle migrenowe, nie zawsze powiążemy je z niestabilnością. Szczególnie jeśli bólom głowy towarzyszą inne niespecyficzne objawy.

Zawroty głowy

Jednym z bardziej charakterystycznych objawów niestabilności czaszkowo-szyjnej są także zawroty głowy, które podobnie jak bóle głowy mogą powstawać w wyniku różnorodnych mechanizmów. Zacznijmy od podstawowego. Zauważcie, że na zmysł równowagi wpływają 3 czynniki: układ przedsionkowy w uchu wewnętrznym, wzrok i tzw. układ proprioceptywny, którego receptory znajdują się w różnych strukturach naszego narządu ruchu. To dzięki nim rozpoznajemy położenie naszego ciała w przestrzeni. Co ważne, bardzo wiele proprioreceptorów znajduje się w okolicy górnych segmentów szyjnych. Wszystkie te 3 układy ściśle ze sobą współpracują, informując mózg o położeniu naszego ciała w przestrzeni. Jeżeli któryś z 3 wymienionych przeze mnie układów jest zaburzony, mózg dostrzega pewien konflikt. Kiedy górne segmenty szyjne nie pracują prawidłowo, wzrok i ucho wewnętrzne pokazują inne położenie ciała w przestrzeni niż proprioreceptory. Tak właśnie w skrócie możemy wytłumaczyć mechanizm powstawania zawrotów głowy w przypadku niestabilności czaszkowo-szyjnej.

zawroty

Zawroty głowy mogą być także związane z innymi strukturami, do których dysfunkcji dochodzi w wyniku niestabilności. Istotny jest tu nerw błędny, pień mózgu, a także zaburzenia ukrwienia. Warto dodać, że zawroty głowy, które mają swoje źródło w odcinku szyjnym, bardzo często mają związek z ustawieniem głowy. Mogą zdarzać się w momencie, kiedy pacjent wykonuje jakiś konkretny ruch lub przebywa w danej pozycji przez pewien czas. Rzadziej mają charakter napadowych bardzo silnych zawrotów, które nie zalezą od pozycji. Więcej info znajdziecie tutaj.

Ból i zwiększone napięcie odcinka szyjnego

Kolejny objaw niestabilności czaszkowo-szyjnej to ból odcinka szyjnego, który zazwyczaj lokalizuje się w górnej część kręgosłupa, bliżej potylicy. Może pojawiać się centralnie, ale częściej występuje po stronie bocznej. Dodatkowo w wyniku niestabilności zazwyczaj dochodzi do zwiększonego napięcia mięśni odcinka szyjnego, czyli do reakcji obronnej naszego organizmu, której celem jest ustabilizowanie nadruchomych odcinków kręgosłupa. Zwiększone napięcie pojawia się także w wyniku drażnienia korzeni nerwowych, rdzenia kręgowego i pnia mózgu. Nasilenie takich objawów bywa skrajnie odmienne. U niektórych ból i napięcie odcinka szyjnego jest znikome, a dużo większym problemem są inne objawy. U innych napięcie jest tak silne, że uniemożliwia codzienne funkcjonowanie.

„Strzelanie” podczas ruchów szyi

Charakterystyczne dla niestabilności są także krepitacje i „strzelanie” podczas ruchu odcinka szyjnego, które pochodzą z powierzchni stawowych niestabilnych stawów. „Strzały” i krepitacje mogą występować przy każdym ruchu, nie powodując bólu. U niektórych pojawiają się od czasu do czasu przy pewnych niekontrolowanych ruchach odcinka szyjnego. Część pacjentów zgłasza, że słyszalny trzask pojawia się razem z bólem, który może promieniować w górę do potylicy lub w dół wzdłuż odcinka szyjnego.

Uczucie zmęczenia i ciężkości w odcinku szyjnym

Kolejnym bardzo charakterystycznym objawem jest wrażenie ciężkości głowy i duża męczliwość odcinka szyjnego np. podczas siedzenia przy komputerze. Pacjent ma odczucie, że szyja nie ma siły, jest słaba. Często głowa jest tak ciężka, że pacjent przytrzymuje ją sobie w czasie siedzenia. Tego typu dolegliwości są spowodowane kilkoma elementami. Po pierwsze, niewydolnością więzadeł, które nie mogą pełnić funkcji stabilizującej. Po drugie, osłabieniem mięśni, które pojawia się w wyniku niewydolności więzadeł. Trzeci czynnik to kifotyczne ustawienie kręgosłupa i nawykowe wysuwanie głowy do przodu, które tak jak pisałam wcześniej, towarzyszy niestabilności.

Bóle twarzy (bóle stawu skroniowo-żuchwowego)

W kontekście niestabilności warto także zwrócić uwagę na bóle różnych obszarów twarzy. Zazwyczaj ich przyczyną jest podrażnienie nerwu trójdzielnego. Jądra nerwu znajdują się w pobliżu górnych segmentów szyjnych, dlatego niestabilność tego rejonu może spowodować ich ucisk. Nerw trójdzielny unerwia różne obszary głowy, twarzy i szyi. Nie chce tutaj dokładnie opisywać jego funkcje. Warto jednak wiedzieć, że niestabilność może powodować bólu różnych obszarów twarzy i głowy, także okolicy stawu skroniowo -żuchwowego.

nerw trojdzielny
nerw trójdzielny

Osłabienie mięśni kończyn górnych (także kończyn dolnych)

Objawy niestabilności czaszkowo-szyjnej to także osłabienia mięśni, najczęściej kończyn górnych i barków. Jednak ze względu na fakt, że niestabilność doprowadza do podrażnienia rdzenia kręgowego, który kończy się w okolicach pierwszego kręgu lędźwiowego, łącząc wszystkie odcinki kręgosłupa, w wyniku nadruchomości C0-C1-C2 pacjent może odczuwać także osłabienie kończyn dolnych. Niestety w przypadku dużych niestabilności może pojawić się silny niedowład. W takich sytuacjach paradoksalnie lekarze dużo szybciej stawiają trafną diagnozę, ponieważ silne osłabienie siły mięśniowej jest pewnym objawem alarmującym. Ja w mojej praktyce zawodowej spotykam bardzo wiele osób, których objawy są mniej nasilone. Pacjent wędruje od lekarza do lekarza, zgłasza, że czuje osłabienie w rękach lub nogach, niestety podczas badania neurologicznego lekarz nie stwierdza żadnych nieprawidłowości. Żadnych odchyleń nie widać także w badaniach obrazowych, czy badaniu EMG.

Dlaczego zaburzenia siły mięśniowej są tak trudne do wykrycia w przypadku mniejszej niestabilności czaszkowo-szyjnej? Po pierwsze, u części pacjentów objawy są bardzo dyskretne i lekarzowi subiektywnie ciężko ocenić osłabienie mięśni. Pacjent ma także niejednokrotnie z problem z opisaniem swoich dolegliwości. Po drugie, badanie EMG nie wychwytuje niewielkich odchyleń od normy. Po trzecie, bardzo często u pacjentów z niestabilnością osłabienie pojawia się okresowo np. podczas dłuższego chodzenia lub w czasie wykonywania jakiejś czynności rękami. Dla przykładu pacjent zauważa osłabienie rąk w czasie pisania na klawiaturze, nie może dłużej obierać warzyw lub wykonywać innych czynności kończynami górnymi. Osłabienie nie pojawia się jednak w czasie wizyty lekarskiej.

Zaburzenia czucia kończyn górnych, ale także dolnych

Poza osłabieniem siły mięśniowej bardzo charakterystyczne dla niestabilności jest także zaburzone czucie skórne. Mówimy tu nie tylko o osłabieniu czucia, czyli pewnej niedoczulicy, ale także o wrażeniu drętwienia, palenia, wibracji, odmiennym odczuwaniu temperatury zewnętrznej po obu stronach ciała. Takie objawy mogą wynikać z podrażnienia zarówno rdzenia kręgowego, jak i pnia mózgu. Pacjent może mieć wrażenie, że jedna kończyna górna lub dolna jest bardziej ciepła, wrażliwsza na dotyk, nawet na bardzo delikatne bodźce jak ubranie. Ciekawym objawem, o którym trzeba powiedzieć, są wibracje, które częściej występują w różnych obszarach ciała, ale zazwyczaj tylko po jednej stronie. Tak naprawdę odczucia skórne mogą być różnorodne. Niektórzy mówią o pobolewaniu części ciała, inni o parzeniu lub wręcz przeciwnie uczuciu zimna. Może pojawić się także swędzenie.

Bóle odcinka piersiowego i lędźwiowego

Musimy także przynajmniej w skrócie wspomnieć o bólu innych odcinków kręgosłupa, do których dochodzi w wyniku niestabilności. Ma to związek ze zwiększonym napięciem struktur nerwowych, rdzenia kręgowego, który tak jak pisałam wcześniej, łączy poszczególne odcinki kręgosłupa. Ból pojawiający się w innych obszarach kręgosłupa może mieć także związek ze zjawiskiem syntetyzacji układu nerwowego. Warto także dodać, że w początkowym etapie pojawienia się objawów niestabilności, zazwyczaj dolegliwości bólowe koncentrują się raczej w rejonach odcinka szyjnego, głowy i kończynach górnych. Wraz z upływem czasu, kiedy dochodzi do coraz większego uwrażliwienia rdzenia kręgowego, ból rozprzestrzenia się na inne obszary ciała.

W skrajnych przypadkach objawy mielopatii szyjnej,

W poważniejszych przypadkach niestabilność czaszkowo-szyjna może doprowadzić do tzw. mielopatii szyjnej. Mielopatia to zespół objawów spowodowanych uszkodzeniem rdzenia kręgowego. W początkowym etapie zazwyczaj objawy są dość niecharakterystyczne. Pojawia się ból szyi i drętwienie kończyn górnych. W skrajnych przypadkach mielopatia może doprowadzić jednak do niedowładu spastycznego kończyn dolnych i zaburzenie zwieraczy. Takie sytuacje dotyczą najczęściej bardzo dużych niestabilności i zazwyczaj kończą się operacją.

Wiem, że osoby z niestabilnością czaszkowo-szyjną czytając o objawach tej dysfunkcji, bardzo często czują strach. Boją się nasilenia objawów i zaburzeń neurologicznych w przyszłości. Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że u wielu pacjentów z czasem dolegliwości ustępują. Z wiekiem, w wyniku naturalnych procesów degeneracyjnych, dochodzi do ograniczenia ruchomości kręgosłupa, w wyniku czego objawy niestabilności czaszkowo-szyjnej mogą ulec zmniejszeniu. Przypadek każdego pacjenta jest inny.

Objawy niestabilności czaszkowo-szyjnej a nerw błędny

Nerw błędny, najdłuższy z nerwów czaszkowych, jest odpowiedzialny za bardzo wiele objawów niestabilności czaszkowo-szyjnej. To właśnie w pobliżu górnych kręgów szyjnych znajduje się tzw. zwój dolny nerwu błędnego, który może zostać uciśnięty w wyniku niestabilności. Rolą nerwu błędnego jest zapewnienie naszemu ciału odpoczynku, kontrola bardzo wiele reakcji organizmu, które są niezbędne dla właściwej regeneracji. Warto wiedzieć, że nerw błędny podąża od rdzenia przedłużonego poprzez struktury głowy i szyi. Dalej biegnie do mięśni krtani, gardła, podniebienia miękkiego, tchawicy, przełyku, oskrzeli, płuc, śródpiersia, serca i żołądka. Nerw błędny należy do tzw. układu przywspółczulnego, zapewnia pewne reakcje narządów wewnętrznych na czas regeneracji. Uspokaja nasze ciało po wysiłku i stresie. Uspokaja serce, zmniejsza ciśnienie, poprawia trawienie, ma wpływ na nasze emocje. Więcej na temat funkcji nerwu błędnego możecie przeczytać w moim poprzednim artykule.

objawy niestabilności czaszkowo-szyjnej
przebieg nerwu błędnego

Jeżeli nerw błędny nie pracuje prawidłowo, pacjenci skarżą się na ogólne osłabienie, mają także wrażenie mgły mózgowej, czyli bardzo subiektywnego odczucia otępienia, spowolnienia pracy mózgu. Często zgłaszaj także uczucie pustki w głowie. W wyniku osłabienia funkcji nerwu błędnego dochodzi do pobudzenia układu współczulnego, wyrzutu kortyzolu-hormonu stresu, pojawienia się niepokoju, lęku, a nawet drgawek. Często także pacjenci cierpią z powodu bezsenności, zgłaszają, że czują się za bardzo pobudzeni wieczorem, mają zwiększony puls. Niejednokrotnie towarzyszy im także zespół niespokojnych nóg, czyli bardzo nieprzyjemne uczucie w kończynach dolnych, które zmusza do ciągłego poruszania nogami.

Co jest niezwykle istotne i o czym powinien wiedzieć każdy neurochirurg, ortopeda, psychiatra i psycholog, pacjenci z niestabilnością bardzo często cierpią na zaburzenia depresyjne. Dysfunkcja nerwu błędnego jest tu jednym z powodów, ale nie jedynym. Przyczyną może być także zaburzenie przepływu w naczyniach. Zaburzenia lękowe i depresyjne mogą także wynikać z faktu trudności w diagnostyce i leczeniu niestabilności w Polsce. Pacjent często nie jest rozumiany przez lekarzy i rodzinę. Podsumowując, zaburzenia lękowe, depresyjne mogą być wywołane mechanicznie poprzez ucisk nerwu błędnego i naczyń krwionośnych. Mogą także być związane z reakcją psychologiczną na chorobę i problemy diagnostyczne. Niestety praktycznie 99% moich pacjentów ze zdiagnozowana niestabilnością jako pierwsze ma postawione rozpoznanie zaburzeń depresyjnych i lękowych. Niejednokrotnie osoby z objawami niestabilności trafiają na oddziały psychiatryczne. Lekarze są przekonani, że to właśnie psychika jest głównym problemem pacjenta.

Problemy z układem pokarmowym

Problemy gastryczne bardzo często towarzyszą pacjentom z niestabilnością. To właśnie dysfunkcja nerwu błędnego jest uważana za główną przyczynę takich objawów. Zaburzenia w funkcjonowaniu układu pokarmowego są szczególnie nasilone u osób z EDS, ale tutaj do objawów przyczyniają się jeszcze dodatkowe czynniki.

objawy niestabilności czaszkowo-szyjnej
Objawy gastryczne u pacjentów z niestabilnością czaszkowo-szyjną wynikają z dysfunkcji nerwu błędnego.

Nerw błędny pełni istotne funkcje w pracy układu pokarmowego. Odbierając sygnały z receptorów ścian żołądka, wysyła do mózgu impuls o konieczności rozluźnienia zwieracza żołądka i przesunięcia pokarmu w stronę dwunastnicy. Nerw błędny stymuluje perystaltykę, umożliwia opróżnianie żołądka i wytwarzanie kwasu solnego. Jest także bardzo istotny w powstawaniu odruchu wymiotnego. W wyniku jego dysfunkcji mogą pojawiać się bóle brzucha, upośledzenie trawienia pokarmów, gastropereza (polegająca na opóźnieniu lub zatrzymaniu opróżniania żołądka). Pacjenci często zgłaszają także uczucie pełności po zjedzeniu niewielkiej ilości pokarmu, refluks, nudności, zaparcia. Można także znaleźć doniesienia na temat związku zaburzeń funkcji nerwu błędnego i SIBO, czyli przerostu flory bakteryjnej jelita cienkiego.

Jak widzicie, pacjent z niestabilnością może doświadczać różnorodnych problemów z układem pokarmowym. Musimy jednak pamiętać, że możemy spotykać się także z sytuacją odwrotną. Początkowo mamy do czynienia z dysfunkcją układu pokarmowego, a wtórnie pojawiają się różnorodne inne dysfunkcje np. bóle odcinka szyjnego. Często znalezienie przyczyn problemów gastrycznych nie jest proste. Z moich obserwacji wynika jednak, ze w przypadku niestabilności pacjenci nie doświadczają problemów wybiórczych tylko z jednym obszarem ciała lub narządem. Zazwyczaj pojawia się szereg objawów.

Odchylenie położenia języczka podniebiennego

Oznaką dysfunkcji nerwu błędnego może być także odchylenie języczka podniebiennego. W prawidłowym warunkach, gdy zajrzycie do gardła, języczek powinien być ustawiony mniej więcej w linii pośrodkowej ciała. Jeżeli schodzi znacznie na jedną stronę, możemy mieć do czynienia z uciskiem nerwu błędnego, który unerwia mięsień języczka.

objawy niestabilności czaszkowo-szyjnej
odchylenie języczka podniebiennego

Problemy ze słuchem

Pacjenci z niestabilnością czaszkowo-szyjną często skarżą się na ból, uczucie pełności i ciśnienie w uszach. Dodatkowo tego typu dolegliwości mogą pojawiać się razem z zawrotami głowy, osłabieniem słyszenia i szumami usznymi. Objawy mają najprawdopodobniej związek ze zbieraniem się płynu w uchu środkowym i niewłaściwą funkcją trąbki Eustachiusza, co wynika z nieprawidłowej pracy mięśnia dźwigacza podniebienia miękkiego unerwianego przez nerw błędny. Jego rolą jest zamykanie trąbki słuchowej.

Bardzo często pacjenci zgłaszają także nadwrażliwość na dźwięki, czasem jest ona tak duża, że pacjent nie toleruje nawet własnego głosu. Zjawisko nadwrażliwości na dźwięki tłumaczone jest dysfunkcją dwóch niewielkich mięśni: m. napinacza błony bębenkowej i m. strzemieczkowego, które pomagają tolerować wyższe dźwięki. Mięśnie te unerwiane są przez nerw trójdzielny i twarzowy, które mają pewne korelacje z nerwem błędnym.

Podwyższona temperatura ciała

Jednym z ciekawszym dla mnie objawów, które mogą mieć związek z niestabilnością czaszkowo-szyjną, są częste stany podgorączkowe. Mówimy tutaj o sytuacji, gdzie lekarze nie potrafią znaleźć przyczyny podwyższonej temperatury ciała. Nie jest to bardzo częsty problem w tej grupie pacjentów, jednakże spotykany w naszej praktyce klinicznej. Wiemy już, że niestabilność doprowadza do dysfunkcji nerwu błędnego. Wiemy także, że nerw błędny ma za zadanie zmniejszyć stan zapalny. Co więcej, zaburzenie w funkcjonowaniu nerwu błędnego może wpływać na rdzeń przedłużony i dalej w wyniku wielu skomplikowanych mechanizmów może zaburzać funkcje jąder podwzgórza, które kontrolują temperaturę ciała.

Inne objawy

Ucisk nerwu błędnego może także doprowadzić do rozszerzenia źrenicy, najczęściej tylko po jednej stronie, lub słabej reakcji źrenicy na światło. Teoretycznie może mieć także wpływ na problemy z oddychaniem tj. ciężki oddech. Charakterystyczna u wielu pacjentów jest także zmiana barwy głosu czy chrypka. Nerw błędny unerwia struny głosowe, dlatego w wyniku jego dysfunkcji nie dochodzi do prawidłowego ich zamykania. Co więcej, niewłaściwa funkcja nerwu błędnego powoduje nieprawidłowe napinanie mięśni gardła i unoszenie podniebienia, co także może przyczynić się do zmian w głosie.

Pień mózgu a objawy niestabilności czaszkowo-szyjnej

Objawy niestabilności czaszkowo-szyjnej u wielu pacjentów wynikają z ucisku pnia mózgu, a dokładnie jego dolnej części, czyli rdzenia przedłużonego. Możemy mieć tu do czynienia z kilkoma mechanizmami. Po pierwsze, górne kręgi w wyniku niestabilności mogą bezpośrednio uciskać pień. Po drugie, zauważcie, że niestabilność u większości pacjentów doprowadza do kifotyzacji odcinka szyjnego, która powoduje pewne napięcie rdzenia kręgowego. Rdzeń kręgowy pociąga dalej pień mózgu, co zaostrza objawy pacjenta. Po trzecie, do zaburzeń w obrębie pnia mózgu może dojść także w wyniku jego niedokrwienia. Niestabilność czaszkowo-szyjna u części pacjentów doprowadza do ucisku tętnic kręgowych, które nie mogą doprowadzić odpowiedniej ilości krwi do pnia mózgu.

RDZEŃ PRZEDŁUŻONY

Warto wiedzieć, że w dolnej części pani mózgu są położone jądra kilku nerwów czaszkowych, także nerwu błędnego. Zauważycie więc, że objawy ucisku pnia mózgu częściowo będą pokrywały się z wcześniej wymienianymi. W wyniku dysfunkcji pnia mózgu możemy mieć problemy z przełykaniem, słyszeniem, równowagą, z mową, oddychaniem. Nie zawsze są to objawy, które zagrażają naszemu życiu, czy zmuszają pacjenta do hospitalizacji. W przypadku mniejszych niestabilności objawy są mniej nasilone, pojawiają się tylko okresowo, lub w pewnych konkretnych pozycjach odcinka szyjnego.

W wyniku ucisku pnia mózgu pacjenci mogą cierpieć także z powodu uporczywych wymiotów. Dzieje się tak, ponieważ to właśnie w rdzeniu przedłużonym znajduje się ośrodek odpowiedzialny za wymioty. Znajdują się tu także ośrodki odpowiadające za kichanie, kaszel, ziewanie oraz wydzielanie potu. Rdzeń przedłużony kontroluje także rytm serca i ciśnienie krwi. W wyniku ucisku jego struktury pacjent może doświadczać zatem tachykardii, czy zawrotów głowy. Mogą pojawić się także omdlenia, zaburzenia pamięci, ogromne zmęczenie, czy bezdech senny i częste wybudzenia podczas snu.

Zaburzenie przepływów a objawy niestabilności czaszkowo-szyjnej

Ostatnim elementem, o którym chciałabym powiedzieć, są zaburzenia w przepływach. Niestabilność czaszkowo-szyjna może doprowadzić przede wszystkim do zaburzenia w przepływie w dwóch ważnych naczyniach podążających w tej okolicy. Pierwsze, czyli żyła szyjna (wewnętrzna i zewnętrzna), może być uciskana przez pierwszy krąg szyjny. U części pacjentów do objawów przyczynia się także wydłużony wyrostek rylcowaty kości skroniowej. Drugie, tętnica kręgowa, która zawija się w okolicy C1, dlatego nadmierne przesunięcia tego kręgu mogą powodować jej ucisk. W wyniku ucisku naczyń może dojść do zaburzenia w przepływie płynu mózgowo-rdzeniowego i do wzrostu ciśnienia środczaszkowego.

objawy niestabilności czaszkowo-szyjnej
żyły szyjne wewnętrzne: źródło:https://www.kenhub.com/en/library/anatomy/internal-jugular-vein
objawy niestabilności czaszkowo-szyjnej
lewa tętnica kręgowa: źródło;https://radiologykey.com/ultrasound-assessment-of-the-vertebral-arteries-3/

Podstawowy objaw, o którym muszę powiedzieć w kontekście wzrostu ciśnienia środczaszkowego to obrzęk nerwu wzrokowego. Szerokość osłonki nerwu wzrokowego zwiększa się właśnie wraz ze wzrostem ciśnienia śródczaszkowego. Warto wiedzieć, że ten element można zmierzyć podczas USG nerwu wzrokowego, co może być dla nas pewnym elementem diagnostycznym.

Objawy niestabilności czaszkowo-szyjnej wynikające ze wzrostu ciśnienia śródczaszkowego to m.in.: uczucie rozpierającego ciśnienia w czaszce, stały ból głowy, nudności, szumy uszne, niewyraźny, zamglony wzrok, podwójne widzenie, palinopsja (zaburzenie neurologiczne polegające na przetrwałym widzeniu lub wielokrotnym pojawianiu się obrazu, mimo ustania działania wywołującego go bodźca), a także widzialne światło i błyski w polu widzenia. Jednym z częstszych objawów jest tu także bardzo silne zmęczenie, ale także ogromna senność. U niektórych pacjentów senność jest tak duża, że uniemożliwia codzienne funkcjonowanie. Charakterystyczne są tu także objawy depresyjne, problem z koncentracją, pamięcią, wrażenie mgły mózgowej, zaburzenia równowagi. 

Jak wiedziecie, niestabilność czaszkowo-szyjna może doprowadzić do naprawdę wielu objawów, które przez lekarzy mogą być kojarzone z innymi chorobami. Specjaliści rzadko przypuszczają, że tak złożone objawy mają związek z odcinkiem szyjnym.

60 odpowiedzi

 1. Witam. Mam prawie wszystkie objawy. Od 4 lat. Nie wiem co robić ani gdzie się przebadać. Proszę o pomoc.

  1. Witam,
   Zachęcam do kontaktu przez formularz kontaktowy w zakładce kontakt.

   Pozdrawiam
   Ewelina Prekiel

 2. Dzień dobry, od pewnego czasu borykam się z odczuciem wibracji, czy nawet ucisku w potylicy. Odczuwam to nawet czasem po podniebienie i nos. Zrobiłam rtg odcinka szyjnego i stwierdzono u mnie nadmobilność i kifotyzacje. W nocy często się budzę zlnana potem, mam jakby uderzenia tych wibracji do głowy. Rano odczuwam ból kujący w odcinku piersiowym- przy rozciąganiu. Jakby ten odcinek był bardzo spięty. W czasie dnia często podczas tych wibracji mam też jakby „wystrzelenie obrazu” w oczach. Wibracje nasilają się podczas schylania się czy przyciąganiu szyji do mostka. W lutym neurolog przepisał mi naklofen duo i sirdalud. Objawy minęły. Po paru miesiącach wróciły i trwają już pewien czas. Biorę te same leki ale nie widzę dużej poprawy. Jestem juz bardzo zmęczona

 3. Dzien dobry, zostalam zdiagnozowana ze mam stwardnienie rozsiane poniewaz demienielizacja. Przeczytalam ten artykul I wszystkie moje symptomy pasuje, mam odretwienie dwoch nog, szyja mi strzela, kreci mi sie w glowie I wymiotuje. Czy spemrawdzenie przeplywu krwi na odcinku szyjnym wykaze niedokrwienie.

 4. Mam do pani pytanie. Od kilku lat mam bóle zębów i szczęki. Bóle te w 90% pojawiają się po jakimkolwiek kontakcie z wibracjami co mogłem zaobserwowac przez kilka lat. Mianowicie – jazda samochodem, środkami lokomocji jak autobus, pociąg powodują, że od razu pojawienie się bólu zębów a nastepnie po kilku godzinach ogromnego bólu szczęki. Utrzymuje się on od tygodnia do dwóch intensywnie. Nastepnie stopniowo przez kolejne kilka dni słabnie. W przypadku braku kontaktu z wibracjami zanika po około miesiącu. W momeńcie pojawienia się bólu – podrażnienia nerwu (choć nie wiem czy to prawidłowa definicja) jest on bardziej czuły i łatwo go jeszcze bardziej podraznić co skutkuje wiekszym bólem. Natomiast w przypadku np. nie poruszania się autem itd. tylko pieszo nerw uspakaja się i w miarę upływu czasu jest troszeczkę bardziej odporny na podrażnienia wibracyjne. Poczatek schorzenia objawiał się tylko bólami zębów, ale w miarę upływu czasu ewaluowało ono na bóle szczęki które są nie do wytrzymania. Jak i gdzie mógłbym szukac porady na leczenie tego schorzenia.

  1. Witam,
   Nie spotykałam Pacjenta, u którego ból szczęki byłby jedynym objawem niestabilności. Ciężko coś więcej powiedzieć bez dokładnego wywiadu. Na pewno należy sprawdzić staw skroniowo-żuchwowy, wykluczyć zespół Eaglea. Na pewno należy Pana zbadać klinicznie i przeprowadzić dokładny wywiad. Objawy zarówno niestabilności, jak i innych dysfunkcji okolicy czaszkowo-szyjenj dają bardzo niespecyficzne objawy, często bardzo do siebie podobne

  2. Witam,
   Takie objawy mogą być spowodowane wieloma dysfunkcjami. W pierwszej kolejności należy Pana zbadać podczas wizyty. Trzeba ocenić staw skroniowo-żuchowowy, złącze czaszkowo-szyjne i ewentualny zespół Eaglea.
   Pozdrawiam

 5. Witam. Mam duże zmiany zwyrodnieniowe przy odcinku szyjnym kręgosłupa z uciskiem na rdzeń kręgowy. Chciałbym zapytać czy to może potencjalnie być przyczyną moich dolegliwości, mianowicie od kilku miesięcy na twarzy po prawej stronie pojawią się różne obszary pieczenia (gałki ocznej, policzka, brzegu języka, szczęki, wszystko po prawej stronie), czy obszary przeczulicy (np. linia prowadząca spod oczu do kącika ust). Objawy na początku pojawiły się na małym obszarze sporadycznie. A po 2 miesiącach do chwili obecnej są praktycznie na stałe. Zaczynają drażnić też zęby. Na razie diagnozę jest neuralgia nerwu trójdzielnego, samoistna, bo nie udało się zlokalizować przyczyn w UON. Czy może jednak te dolegliwości pochodzą z problemów odcinka szyjnego?

  1. Teoretycznie mogą. Warto wykluczyć także zespół Eaglea i problemy ze stawem skroniowo-żuchwowym.
   Pozdrawiam

 6. Hej. Czytałem o 2-ch możliwych leczeniach tej niestabilności. Niestety nie jest jeszcze dobrze przebadana, wobec czego w Polsce dostępna jedynie prywatnie, z tego co wiem we Wrocławiu i Pruszczu Gdańskim, o wspólnej nazwie: Proloterapia.
  Jedna oparta jest na wstrzykiwania podrażniacza mobilizującego procesy naprawcze więzadeł, np. dekstrozy.
  Druga natomiast na wstrzykiwaniu naszej własnej odwirowanej krwi, tj. PRF/PRP, co ma powodować powstawanie tkanki bliznowatej(?). Co sądzi pani o spróbowaniu takiej metody i czy słyszała o jakichś przypadkach pozytywnych rezultatów?

  1. Witam. W Polsce coraz więcej lekarzy wykonuje proloterapię, jednakże z dostępu nie mamy możliwości dotrzeć do głównych więzadeł stabilizujących górne segmenty. W Stanach Zjednoczonych dr Centeno rozwija metodę z dostępu przedniego, jednakże jak na razie mogę opierać się tylko na opiniach pacjentów przeczytanych w Internecie.

 7. Witam, chciałabym zapytać jak zdiagnozować tą nie stabilność, zwłaszcza jak zróżnicować ją z „samoistnym” zapaleniem nerwu trójdzielnego. Mam chyba wszystkie objawy wymienione w artykule. Od wielu lat cierpię na pogłębiającą się dyskopatię we wszystkich odcinkach kręgosłupa. Obraz MR w odcinku szyjnym z wieloma odchyleniami od normy. radziłam sobie jakoś dzięki terapii manualnej. Od pół roku mam masakryczne bóle głowy i szczękościsk, ewidentnie stan zapalny nerwu trójdzielnego jednak lekarze twierdzą że to nie od kręgosłupa, że nie ma to związku. I co najważniejsze, że operacja nic mi nie pomoże. NIe chcę się „kroić” na darmo. Jak to zdiagnozować, jak zróżnicować. Jak leczyć? czy w przypadku niestabilności operacja jest jedynym rozwiązaniem ?
  Proszę o nakierowanie na właściwą oddpowiedź. Pozdrawiam

  1. Witam.
   Odpowiedz na Pana pytania wymaga bardzo długiej wiadomości. Wiele informacji można znaleźć w moich artykułach i nagraniach na YT. Jeśli chodzi o diagnostykę podstawy znajdzie Pan w tym nagraniu:https://www.youtube.com/watch?v=R845IKR2GdA
   Operacja jest ostatecznością. W większości przypadków staramy się pomóc rehabilitacją. Po pierwsze, warto, aby skonsultowała się Pani ze specjalistą, który zbada Panią i oceni badania obrazowe.
   Pozdrawiam

 8. Czytam i łzy lecą, może w końcu i u mnie się wyjaśni. Od kilku lat cierpię na szczękościski z silnymi napięciami szczęk oraz karku. Wmawiano mi że stres więc wprowadzono antydepresanty, po tych jeszcze gorzej, wyczytałam że powodują napięcia mięśniowe i bruksizm dlatego było gorzej, odstawiłam i troszkę lepiej. Od tego czasu mam wiecznie zmęczona jakby pełna i niemyslaca głowę, koncentracją i pamięć chyba lepsza u mojej 88letniej babci. Jakby kilo kamienie ciągle w głowie było. Coraz częściej coś rozrzucam, uderzam . Siedzę w aucie na światłach i wrażenie jakbym ruszała a stoję w miejscu. Mam problem z utrzymaniem głowy , jakby szyja nie dawała rady, w pracy przed komputerem muszę podpierać. Od miesiąca mam silne zawroty głowy, w uchu miałam dźwięk jakby na talerzach od perkusji ktoś walił, oczy mi latają, mam problem z utrzymaniem ich w jednym miejscu ale to akurat już też około 2lat. Neurolog dała leki na zawroty głowy, i lepiej ale jak nie biorę jest gorzej . W ciągu ostatniego miesiąca gdzie wystąpiły te zawroty głowy, mam też odczucie ciągłego parcia na pęcherz, leki zatrzymują, odstawiam wraca ,infekcji nie ma wszystkie wyniki ok. Z żołądkiem i jelitami też walczę od lat, diagnoza zespół jelita wrazliwwgo i refluks. Moje życie to piekło, wieczne rozdrażnienie na którym cierpi rodzina. Wiecznie posciskana i rozchwiana , splątana, od miesiąca jakbym była naćpana.
  Czy może być to niestabilność czaszkowo..

  1. Witam,
   Niestety bardzo ciężko powiedzieć, czy tego typu objawy mogą być spowodowane niestabilnością. Na pewno warto Panią zbadać i przeanalizować badania dodatkowe.
   Pozdrawiam
   Ewelina Prekiel

  2. Na twoim miejscu bym na wszelki zbadała się pod kątem chroob neurologicznych takich jak stwardbeinie rozsiane czy miastenia. Oraz zbadała też przeciwciała na choroby układowe (toczeń, twardzina). Niestabilność czaszkowo szyjna, jeśli nie jest od razu, to ja częściej jest skutkiem curooby genetycznej Ehlersa Danlosa. Ja osobiście mam EDS. Także poczytaj o tej chorobie, bo daje ona również podobne objawy do twoich. Jednak przy EDS przede wszystkim występuje też nadruchomosc i giętkość wszystkich stawów w organizmie.
   Co do antydepresantow, to akurat o niektóre z tych leków są dobre na bóle neurologiczne.
   e są dobre na bóle neurologiczne.

  3. musisz sprawdzić, czy kręgi nie są ściśnięte w szyi.Miałem taki stan od niestabilności szyi i silnej kifozy.Jedyne co zrobiłem, to wyprostowałem szyję i wykonałem fizjoterapię, aby ustabilizować szyję.cwiczenia trzeba robic codziennie i stopniowo szyja sie uklada.Problemem moze byc skurcz miesni napinajacych kark i sie przesuwa.Jest tylko gimnastyka.

 9. Pani Ewelino
  Moj czas edukacji na temat objawów i możliwych przyczyn ich powstawania chyba właśnie się skonczył.
  Przeczytałem chyba wszystkie Pani publikacje w rożnych źródłach, przeczytałem książkę dr B. K., ktory też opisuje setki przypadków tego schorzenia i takich wlasnie przeroznych objawów.
  Teraz czas na wizytę, bo wierzę w Pani pomoc. Bylem już leczony chyba na wszystko, najpierw przez lata przecowbólowo, nawet borelioza byla zdiagnozowana a….
  Zaczelo sie w dziecinstwie a na dobre po niewlasciwej rehabilitacji odcinka szyjnego 7 lat temu….
  Teraz jest coraz gorzej, a objawy nasilają się… dzień po większym wysilku, po dluższej pracy przy komputerze, podczas i po przeżytym stresie etc. sztywność karku, ramion, ból, zawroty, dretwienie i mrowienie konczyn, szumy w uchu etc…
  Lekarze potwierdzaja bardzo zniszczony kregoslup ale nie wskazuja go jako przyczyny tak gromadnie wystepujacych dolegliwosci… a jednak wszelkie dolegliwosci zawsze polaczone są z: bólem pod potylicą z jednej strony, szumem w uchu i strzelaniem stawu szczekowego po tej samej stronie oraz czesto zgagą i pieczeniem pod mostkiem…
  Bedę próbował umowić wizytę 🙂
  Pozdrawiam serdecznie

 10. Dzień dobry,
  po przeczytaniu Pani artykułu odnajduję wiele spójności z problemem z jakim się borykam od dłuższego czasu. W październiku miałem dość intensywny atak zawrotów w głowie. Wykonany na SOR tomograf głowy jak i później rezonans z kontrastem nie wykazały żadnych nieprawidłowości w mózgu. Wykonane miałem badanie doplera żył szyjnych, które też nie wykazało nieprawidłowości. Konsultacja z neurologiem skończyła się na przepisaniu leków. Niestety od tamtego czasu borykam się z zaburzeniami równowagi. Na zlecenie laryngologa miałem w ubiegłym tygodniu zrobione badanie błędnika VNG. Z opisu wynika że mam oczopląs spojrzeniowy II strona lewa, odruch szyjno-oczny bardzo podwyższony (0,81), posturografia statyczna na granicy normy. Diagnoza uszkodzenie prawego błędnika.
  Czytając artykuł zastanawiam się czy źródłem problemu może być niestabilność czaszkowo-szyjna ponieważ oprócz samych zawrotów głowy mam:
  – częste bóle głowy, które umiejscawiają się zazwyczaj w prawej-tylnej części głowy
  – od długiego czasu mam stałe szumy uszne, choć bardziej właściwym byłoby określenie „pisk w uszach”
  – przy skręcaniu głowy w prawą stronę słyszę skrzypienie/chrupanie w prawej części szyi i nie jest to połączone z bólem
  Pragnę nadmienić, że od prawie 3 lat w większości czasu pracę wykonuję zdalnie w domu przy laptopie, gdzie stanowisko pracy daleko odbiega standardem od tego w biurze. Piszę o tym bo z pewnością w dużym wymiarze spędzam czas z pochyleniem głowy i całego ciała do przodu.
  Będę wdzięczny za odniesienie się do mojego zapytania i ewentualne wskazówki.

  1. Witam, ciężko mi się odnieść do Pana objawów, bez zbadania Pana. Dopiero po ocenie klinicznej i dodatkowych badaniach obrazowych można powiedzieć coś więcej.
   Pozdrawiam
   Ewelina Prekiel

 11. Dzień dobry. Jak powinna wyglądać diagnostyka ? Ten artykuł dał mi cień nadzieji na powrót do normalnego życia.

   1. Witam od pewnego czasu jak kręcę glowa to słyszę takie chrupanie w szyi co to może być żadnego bólu nie mam

 12. Witam,

  Czy w Polsce jest specjalista który ma doświadczenie w niestabilności w połączeniu z EDS ? Od 12 lat strasznie się męczę. Ale od kilku miesięcy jest już bardzo złe. ( zawroty, głowy zaburzenia równowagi, chwieje mną mocno 🙁 ) plus wiele innych problemów. 10 lat temu wylądowałam w szpitalu z zawrotami głowy i wypisali mnie po 7 dniach diagnoza zaburzenia nerwicowe. Teraz czytam kartę wypisu i widnieje ( zaznaczone cechy niestabilności kręgosłupa szyjnego C2/C3 C3/C4 C4/C5 )
  Robiłam Rezonas mózgu 2 tyg temu i był Ok . Od dziecka jestsm bardzo hipermobilna chociaż nie ma diagnozy EDS. Byłabym wdzięczna za pomoc.

  1. Jest dr Głowacki w Warszawie, neurochirurg. Mi zdiagnozował EDS i niestabilność, za pomocą tomografii dynamicznej (rusza się głową na boki podczas badania).

 13. Witam.Jakiego badania trzeba przeprowadzic i do jakiego specjalisty ze stwierdzil niestabilnosc czaszkowo-szyjna.Czy ona wychodzi przy MRI ?

   1. Dziekuje bardzo.Obejrzalam ten link.No moja sytuacja jest taka skomplikowana.Mam postawione 5 diagnoz objawow ktore mam.W tym Chiari malformacjon (21 kwietnia mialam odbarczanie czaszkowo-szyjne.Objawy nadal sa.Nie mieszkam w Polsce.Czy moglabym skontaktowac sie z Pania przez email?

 14. Dzień dobry,
  Od 10 lat cierpię na nieustanne nudności. 24/h, 7 dni w tygodniu. Od początku: pewnego razu obudziłam się i miałam zdrętwialego kciuka oraz część przedramienia lewej ręki. Trwa to do dzisiaj. Po nie całym roku nagle zaczęły się mdłości i ani na chwilę nie odpuściły. Mnóstwo badań, następnie leki psychotropowe i żadnej poprawy. Pogorszył się tylko wzrok, po odstawieniu leków nie wrócił do normy, wada się pogłębia. Dodatkowo jeden epizod omdlenia z napadem drgawkowym. Tomografia w normie. Po kolejnym roku zaczęły się problemy z oddechem, bez problemu nabieram powietrze, ale mam wrażenie, że nie mogę go wypuścić do końca, czuję się jakbym miała jakąś blokadę. Oczywiście trwa to cały czas. Pełno badań, terapii, leków psychotropowych, nawet hipnoterapia a efektów żadnych. Wszyscy rozkładają ręce. Cały czas problem z szyją, ból non stop, najbardziej przy skręcie głowy. Kiedy kucam i wstaję, lekkie zawroty głowy. Często również rano ból pleców przy wdechu w okolicy żeber, kłujący, ostry, przechodzi po kilku minutach. Cierpię również na nawykowe zwichnięcie barku, chociaż rezonans barku nic nie wykazał. Najbardziej nie mogę poradzić sobie z mdłościami. Nie przechodzą nawet na minutę. Wykonałam również rezonans kręgosłupa szyjnego oraz mózgu. Neurolog nie widzi nie prawidłowości. Czy moje objawy mogą wskazywać na niestabilność? Jak mogę to sprawdzić?

  1. Witam,
   Objawy, które Pani opisuje mogą wynikać niestabilności, ale także z innych nieprawidłowości w odcinku szyjnym, które nie zawsze są rozpoznawane na badaniach. Proszę napisać do mnie na eprekiel@gmail.com. Wyjaśnię, jak powinna dalej wyglądać diagnostyka.
   Pozdrawiam
   Ewelina Prekiel

 15. Często czytam Pani artykuły, ponieważ sama mam niestabilność kręgosłupa z bardzo przykrymi objawami uniemożliwiającymi codzienne funkcjonowanie. Próby rehabilitacji do tej pory zakończyły sie wręcz nasileniem objawów. Teraz inny rehabilitant zaproponował mi terapię powięziową. Jestem z okolic Krakowa więc nie mogę do Pani przyjechać. Jaka jest Pani opinia, czy taka terapia jest wskazana. Pytam ponieważ boję się podjąć kolejnej próby rehabilitacji a z drugiej strony dolegliwości są tak okropne, że muszę coś zrobić.

 16. Mam zupełnie zniesioną lordozę szyjną kręgosłupa. Choruję na EDS i mam większość opisanych tu objawów. Od jakiegoś czasu mam uczucie ucisku nad i pod okiem, zazwyczaj towarzyszy temu ból w stawie szczękowo-zuchwowym i okolicy skroni. Po serii rehabilitacji się objaw oczny zupełnie znika. Wczoraj byłam u okulisty, wzrok, ciśnienie wszystko w normie, pole widzenia w normie, tomografia oka w normie, lekki wytrzeszcz prawdopodobnie związany z tarczycą. Pytałam okulistki czy to uczycie dyskomfortu wokół oka może być związane z niestabilnością kręgosłupa – powiedziała, że nie zna się na EDS, że pierwsze kroki do tarczycowego (mam już termin) i na rezonans głowy, bo mogę mieć guza mózgu (objawów neurologicznych nie mam tylko ten pojawiający się i znikający dyskomfort wokół oka). Oczywiście zrobię wszystkie te badania, jestem ogólnie mega przerażona, ale pytanie mam czy taki dyskomfort może pojawić się też przy niestabilności?

  1. Tak. Takie objawy w okolicy oczu mogą być związane z niestabilnością. Proszę oczywiście zrobić inne niezbędne badania.
   Pozdrawiam

 17. Witam borykam się z wieloma problemami a wspomnę ze posiadam niestabilnosc odcinka szyjnego (mam w domu badania rtg a także rezonans odcinka szyjnego) byłem nawet u dwóch lekarzy psychiatrów którzy stwierdzili nerwice lekowa z somatyzacja aczkolwiek mam tyle dziwnych dolegliwości ze nie wierze ze jest to związane z moja psychika, a raczej czymś co powoduje te problemu, głównie problemy fizyczne, drganie obrazu, zawroty głowy, zmęczenie, bole głowy z tylu po prostej stronie, jak myje żeby obraz mi pływa i czuje jak mi głowa się kiwa itd, bardzo proszę o kontakt pod adres mailowy p.Adamczyk1996@gmail.com może ktoś w końcu mi pomoże

 18. Witam.Czy jest pani w stanie objaśnić mi bardziej wynik MRI? Oczekuję też na konsultację neurologiczną. Redukcja prawidłowej lordozy szyjnej. Łagodna choroba zwyrodnieniowa dysku w odcinku lędźwiowym kręgosłupa z płytkim dyskiem wybrzuszenia/kostka bruzdowa przy C3/4 i C5-7. Na C5/6 występuje umiarkowane zwężenie lewego otworu wylotowego C6. Na C6/7 występuje silne zwężenie prawego i umiarkowane zwężenie lewego otworu wylotowego C7. Brak znaczącego zwężenia kanału kręgowego. Brak kręgozmyku. Brak naciekających zmian w szpiku kostnym. Brak kręgów złamanie ciała. Niezwykły wygląd połączenia czaszkowo-szyjkowego i szyjnego z rdzeiem kręgown.

 19. Czy możliwie jest w pozycji leżącej słyszenie( opisze to w prosty sposób) słyszenie jak płyn pod ciśnieniem wylewa się do czaszki ? Rano zazwyczaj mam więcej wydzieliny w lewym uchu. Dodatkowe objawy to: trzaski w szyi, sztywnienie karku, mgły oczne, zaburzenia skupienia i myśli, tiki w lewa stronę, mdłości podczas skręcania szyja, drętwienie końcówki języka, drętwienie kończyn dolnych, drętwienie lewej ręki, zgrzytanie zębami i zaciskanie szczęki, ograniczenie ruchu głową, sztywnienie mięśni, uczucie jak bym nie mogła utrzymać głowy. Najchętniej zaliczyłabym kołnierz. Oczywiście wybieram się na dodatkowe badania oraz wizytę. Ale liczę na pani pomoc. Chętnie podzielę się diagnozą jak tylko będę po wizyciez

 20. Witam, czy wie Pani u kogo,gdzie jakie badania wykonać by można bylo wykluczyc, zdiagnozować niestabilność czaszkowo-szyjnej u dziecka rocznego? Mała ma silny refluks, powiększona prawa źrenicą, początek skoliozy… Mocno podwyższony ASP w krwi od wielu miesięcy…

 21. Witam,

  jakiś czas temu zdiagnozowano u mnie zespół Eagla. Non stop obserwuje szereg przeróżnych objawów, poza standardowymi typu ból szczęki i żuchwy, mrowienie, uczucie ciała obcego – dłuższy czas borykam się ze wzmożonymi zaburzeniami jelitowymi. Możliwe ze problemy trawienne i wszystkie bóle w obrębie jamy brzusznej spowodowane są uciskiem wydłużonego wyrostka rylcowatego na nerw błędny?

  1. WItam,
   Jest taka możliwość. Pytanie, czy nie ma Pani współistniejącej niestabilności?

   Pozdrawiam

  2. Ja również mam nieustanne problemy z jelitami i żołądkiem oraz niestabilność kręgosłupa. Prosiłabym o odpowiedź czy ta niestabilność może odpowiadać za takie dolegliwości a jeżeli tak to, który odcinek kręgosłupa jest za to odpowiedzialny. Niestabilność u mnie jest na praktycznie całym kręgosłupie w szczególności w odcinku szyjnym.

 22. Ludzie mam dokładnie to samo. od lekarza do lekarza. Nikt nic nie wie. dziękuję, że Pani zajęła się tym tematem. Pozdrawiam serdecznie

 23. Proszę o podpowiedź w jakiej pozycji najlepiej odpoczywać i spać w przypadku niestabilności czaszk.-szyjnej.

  1. Witam Pani Magdo,
   Wszystko zależy od rodzaju niestabilności. Teoretycznei głowa powinna być podparta w pozycji neutralnej, ale w praktyce różnie to bywa.

  1. Tak, leczenie zachowawcze to głównie ćwiczenia. Wszystko zależy jednak od stopnia niestabilności.

 24. Jakbym czytała o sobie. Nikt niestety nie potrafi pomóc tylko traktują człowieka jak wariata, który wymyśla sobie dolegliwości. Czy niestabilność może mieć wpływ na mrowienie całego ciała?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Twitter
LinkedIn

Polecamy nasz nowy kurs:
Kręgosłup "za biurkiem"

Zarezerwuj wizytę
stacjonarną

Może Cię zainteresować

Skrócenie wędzidełka to dość częste zaburzenie, które najczęściej lekarze rozpoznają już u małych dzieci. Niejednokrotnie spotykam jednak osoby, które o dysfunkcji dowiadują się przypadkowo np. przy okazji diagnostyki bólów okolicy żuchwy i odcinka szyjnego. W dzisiejszym wpisie chciałabym pokazać Wam zależność pomiędzy różnymi dysfunkcjami narządu ruchu a niewłaściwą mobilnością języka spowodowaną skróceniem wędzidełka. Skrócenie wędzidełka języka-…
Jeśli cały dzień piszesz na klawiaturze, grasz na instrumentach lub w inny sposób pracujesz rękami, ten artykuł może bardzo Ci pomóc. Internet przepełniony jest ćwiczeniami na dłonie, które w dłuższej perspektywie raczej szkodzą, zamiast pomagać. Niestety większość artykułów proponuje tylko jeden rodzaj ćwiczeń polegający na zaciskaniu palców czy pięści. Tego typu ćwiczenia polecane są praktycznie wszystkim, zaczynając od osób, które z różnych…
Osoby, które doświadczają rwy kulszowej, niejednokrotnie skarżą się na skurcze i drganie mięśni łydki. Często takie objawy są przetrwałe i towarzyszą pacjentowi długo po ustąpieniu dolegliwości bólowych. W dzisiejszym artykule wyjaśnię Wam przyczynę i leczenie takich dolegliwości. Rwa kulszowa- podstawowe informacje Aby zrozumieć, jaki związek ma rwa kulszowa z drganiem mięśni łydki, musimy przyjrzeć się anatomii. Nerw kulszowy…

Nazywam się Ewelina Prekiel i jestem fizjoterapeutką. Moja pasją jest ortopedia i wszystko, co związane z narządem ruchu. Inspiracją do pisania artykułów są moi pacjenci, ich codzienne problemy i pytania. Staram się w przystępny sposób wyjaśnić zagadnienia medyczne, zawsze w oparciu o najnowsze doniesienia naukowe i własne doświadczenia. Moją pracę zawodową rozpoczęłam 9 lat temu. Od tego czasu specjalizuje się w ortopedii. Zajmuję się rehabilitacją po urazach i zabiegach operacyjnych, w bólach ostrych i przewlekłych narządu ruchu a także w wadach postawy. Wspólpracuję z młodymi sportowcami w zakresie prewencji i leczenia urazów.

© 2021 Fizjomind E. Prekiel. Wszystkie prawa zastrzeżone

Wykorzystujemy ciasteczka na tej stronie. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.