Zarezerwuj wizytę
stacjonarną

Polecamy nasz nowy kurs:
Kręgosłup "za biurkiem"

Zarezerwuj wizytę
stacjonarną

Lejkowata klatka piersiowa- co warto wiedzieć?

Klatka lejkowata- charakterystyka

Lejkowata klatka piersiowa, inaczej zwaną szewską, to najczęściej spotykana kostna wada wrodzona tego obszaru. W naszej populacji występuje u 1 na 800-1000 osób. Patrząc na klatkę szewską, możecie dostrzec charakterystyczne zagłębienie mostka i często także zniekształcenie przylegających żeber. Zapadnięty mostek przypomina lejek, skąd pochodzi nazwa schorzenia. Szczyt zagłębienia przypada zazwyczaj na wysokość połączenia trzonu mostka z wyrostkiem mieczykowatym. Co ciekawe, wady w budowie klaki piersiowej występują trzykrotnie częściej u mężczyzn, co prawdopodobnie ma związek z pewnymi predyspozycjami genetycznymi. Warto zaznaczyć, że wady w obrębie klatki piersiowej są dość częste. Innym przykładem takich anomalii jest obecność żebra szyjnego.

Lejkowate ustawienie mostka bardzo często pojawia się już we wczesnym dzieciństwie. Wada zazwyczaj zwiększa się wraz z rozwojem dziecka, a do największego zniekształcenia dochodzi w okresie pokwitania. Możemy spotkać różnorodne przypadki z odmiennym stopniem deformacji. Najczęściej wada jest na tyle mała, że nie wpływa na ogólny stan zdrowia pacjenta. Takie niewielkie deformacje mostka u dzieci często są niezauważalne przez rodziców, czy lekarzy w trakcie rutynowych badań. Niektórzy pacjenci dowiadują się zatem o wadzie dopiero w wieku dorosłym. Dużo rzadziej spotykamy klatki lejkowate, które ze względu na duże zapadnięcie mostka zagrażają życiu. W skrajnych przypadkach mostek zbliża się do kręgosłupa, co niesie ze sobą szereg niebezpiecznych dla zdrowia konsekwencji.

klatka lejkowata
lejkowata klatka piersiowa

Czytając różnorodne artykuły na temat klatki lejkowatej w Internecie, rodzice bardzo często obawiają się o zdrowie i życie swoich dzieci. Należy pamiętać, że w dzisiejszych czasach jesteśmy w stanie leczyć większość tego typu zniekształceń. Działania najczęściej są długotrwałe, ale skuteczne. Jeżeli wada jest znaczna i nie zmniejsza się pomimo działań rehabilitacyjnych, lekarze decydują się na operację, która pozwala uniknąć konsekwencji zdrowotnych.

Konsekwencje deformacji klatki piersiowej

Aspekt psychologiczny

Pomimo że niewielkie wady mostka nie zagrażają zdrowiu, bardzo często stanowią istotny problem psychologiczny. Zniekształcenia mostka są szczególnie trudne do zaakceptowania przez młodzież. Nawet niewielkie wady mogą mieć tu ogromny wpływ na pojawienie się problemów z akceptacją własnego ciała. U młodych ludzi w wyniku zniekształceń klatki piersiowej dużo częściej spotykamy zatem zaburzenia depresyjne i konflikty z rówieśnikami. Aspekt psychologiczny związany z wyglądem klatki piersiowej jest często kluczowy w decyzji o rozpoczęciu rehabilitacji.

Narządy wewnętrzne

W sytuacji dużego zniekształcenia mostka i przylegających żeber możemy mieć do czynienia z szeregiem konsekwencji zdrowotnych. Zauważcie, że klatka piersiowa stanowi ochronę dla narządów wewnętrznych. W wyniku wady mostek może zbliżać się do kręgosłupa, zmniejszając przestrzeń dla serca i płuc. W skrajnych przypadkach deformacji serce może zmienić swoje położenie. Lejkowata klatka piersiowa może mieć wpływ na pojawianie się częstych infekcji, zmniejszoną pojemność płuc, problemy z zastawkami, zaburzenia rytmu serca, hiperwentylację, ból klatki piersiowej i mostka. Objawy zazwyczaj ulegają nasileniu w trakcie aktywności fizycznej, kiedy zarówno serce, jak i płuca pracują intensywnie. Tacy pacjenci nie tolerują wysiłku, czują szybsze zmęczenie, zadyszkę, co sprawia, że niechętnie uczestniczą we wszelkich formach aktywności. Wszystkie powyższe elementy mogą wpływać na gorsze dotlenienie organizmu, co w perspektywie lat może negatywnie wpływać na ogólne zdrowie pacjenta.

Postawa ciała

Lejkowata klatka piersiowa wpływa także inne elementy narządu ruchu pacjenta. Zwróćmy uwagę, że niejednokrotnie deformacja jest asymetryczna, czyli zapadnięcie jednej strony mostka jest większe niż drugiej. Bardzo często obserwujemy sytuacje, gdzie mostek zrotowany jest w prawą stronę, a prawa strona klatki piersiowej jest opuszczona. Zauważcie, że narząd ruchu jest pewną całością, a asymetrie w budowie klatki piersiowej wypływają na ustawienie innych elementów. Klatka piersiowa łączy się bezpośrednio z kręgosłupem, dlatego większość osób z klatką lejkowatą prezentuje pewne asymetrie w jego ustawieniu. Na szczęście znaczne zmiany skoliotyczne występują rzadziej- u około 20% pacjentów.

Zapadnięcie mostka bardzo często wpływa na wysunięcie ramion do przodu. W takiej sytuacji plecy stają się zaokrąglone, a głowa znajduje się w tzw. protrakcji. Obserwując takich pacjentów, dostrzegamy tendencje do garbienia, zwieszania się w czasie siedzenia, zwiększenie kifozy piersiowej. Niektórzy mają duży problem z przyjęciem wyprostowanej postawy. W młodym wieku nie są to najczęściej jeszcze zmiany utrwalone, a odpowiednia terapia pozwala na korekcję zaburzeń. Niestety wraz z upływem lat zazwyczaj klatka piersiowa staje się coraz bardziej sztywna, co ma związek nie tylko z naturalnym procesem starzenia, ale także większymi zmianami zwyrodnieniowymi pojawiającymi się w wyniku zniekształceń. Funkcjonowanie w takim przygarbieniu wpływa także na osłabienie mięśni posturalnych, mięśni brzucha i pośladków.

typowa postawa ciała pacjentów z lejkowatą klatką piersiową

Klatka lejkowata- przyczyny

Często rodzice zastanawiają się, dlaczego ich dziecko posiada klatkę lejkowatą? Czy mają na to wpływ jakieś czynniki zewnętrzne? Niestety występowanie tej wady najprawdopodobniej ma podłoże genetyczne, dlatego nie mamy możliwości zabezpieczyć dziecka przed wystąpieniem zniekształcenia. Teorię potwierdza fakt, że u co 2-3 pacjenta z klatką lejkowatą podobne zaburzenia obserwujemy u członków rodziny. Wada genetyczna wpływa na nieprawidłowy rozwój połączeń żeber z mostkiem. Podejrzewa się, że szybciej rosnące żebra ściskają mostek, powodując jego zapadanie. Istnieją także hipotezy mówiące o związku klatki lejkowatej z wadami w budowie tkanek miękkich np. przepony, są to jednak rozważania czysto teoretyczne.

Lejkowata klatka piersiowa występuje częściej u pacjentów z zaburzeniami genetycznymi związanymi z budową tkanki łącznej tj. Zespół Ehlersa-Danlosa czy Zespół Marfana. Nieprawidłowości w budowie kolagenu mają wpływ na wiele zaburzeń w całym organizmie, także na chrzęstne części żeber i ich połączenie z mostkiem.

Klatka lejkowata- diagnostyka

Jeżeli podejrzewacie wadę budowy klatki piersiowej, należy zgłosić się do lekarza ortopedy. W przypadku dzieci warto poszukać osobę specjalizującego się w ortopedii dziecięcej. Na pierwszej wizycie lekarz wykona badanie kliniczne, oceni wszystkie objawy pacjenta i dokona odpowiednie pomiary klatki piersiowej. Następnie dostaniecie wytyczne, co do dodatkowych badań obrazowych. Najczęściej zaleca się zdjęcia RTG klatki piersiowej, a w przypadku skoliozy całościowe zdjęcie kręgosłupa. W sytuacji znacznych deformacji z podejrzeniem ucisku na narządy wewnętrzne lekarz może zalecić badanie tomografii komputerowej. Jest to najlepszy sposób obrazowania struktur kostnych, ich położenia i możliwego ucisku na narządy. W niektórych przypadkach możecie zostać poproszeni o wykonanie dodatkowych badań wydolnościowych, EKG, echa serca, badań krwi, a także zaawansowanych badań narządów wewnętrznych.

Klatka lejkowata- leczenie

Decyzja o leczeniu zależy od objawów

Na szczęście zabiegi operacyjne klatki lejkowatej przeprowadza się stosunkowo rzadko. Najczęściej wada jest na tyle mała, że stanowi wyłącznie problem kosmetyczny. Zabieg operacyjny przeprowadza się w przypadkach, gdy deformacja jest duża, wpływa na pracę serca, płuc i ograniczenie ruchomości klatki piersiowej. Jeżeli w wyniku wady pojawiła się znaczna skolioza zagrażająca zdrowiu pacjenta, lekarze także mogą rozważać przeprowadzenia zabiegu operacyjnego.

Niestety progresja klatki lejkowatej jest bardzo trudna do przewidzenia. W niektórych przypadkach objawy rozwijają się stopniowo, a dzięki właściwemu postępowaniu zauważamy zmniejszenie zapadnięcia mostka. Wada zazwyczaj postępuje szybciej u pacjentów z zaburzeniami genetycznymi budowy tkanki łącznej. Szczególną ostrożność należy zachować w okresie pokwitania, kiedy dochodzi do największej progresji. Z powodu tak różnego przebiegu schorzenia dzieci z klatką lejkowatą do zakończenia wzrostu kostnego powinny być pod nadzorem lekarza i fizjoterapeuty.

Kiedy rozpocząć rehabilitację?

Rehabilitację rozpoczynamy jak najszybciej, nawet w pierwszych latach życia. Proces leczenia powinien być nadzorowany przez specjalistów, którzy specjalizują się w ortopedii wczesnodziecięcej. Obecnie w świecie rehabilitacji fizjoterapeuci specjalizują się w konkretnych dziedzinach medycyny.

Bardzo często spotykam pacjentów, gdzie diagnoza lejkowatej klatki piersiowej została postawiona dopiero w okresie dojrzewania. Dzieje się tak, ponieważ tak, jak pisałam wcześniej, wada bardzo często jest na tyle mała, że rodzice nie zauważają deformacji. Wraz z rozwojem dziecka, kiedy deformacja nieco się zwiększa, zaczyna niepokoić rodzica, co wpływa na decyzję o wizycie u lekarza. Warto zaznaczyć, że proces rehabilitacji musi być rozpoczęty przed zakończeniem wzrostu kostnego klatki piersiowej, czyli mniej więcej przed 18-20 rokiem życia. W późniejszym czasie narząd ruchu nie jest już tak plastyczny, nie mamy możliwości znacznego wpływu na korekcje deformacji.

Rehabilitacja i ćwiczenia domowe

Leczenie zachowawcze przynosi szczególnie pozytywne rezultaty w przypadku mniejszych zniekształceń klatki piersiowej. W czasie rehabilitacji wprowadzamy bardzo wiele działań. Łączymy bezpośrednią pracę z rehabilitantem z ćwiczeniami domowymi. W czasie pierwszej wizyty oceniamy cały narząd ruchu, wszelkie asymetrie i pewne predyspozycje genetyczne do pojawienia się klatki lejkowatej. W przypadku podejrzenia dodatkowych chorób genetycznych odsyłamy pacjenta do genetyka, który przeprowadza dalszą diagnostykę.

Plan rehabilitacyjny, który układam moim pacjentom, zawiera zazwyczaj kilka elementów. Po pierwsze, w początkowym okresie leczenia zachęcam do regularnych spotkań, w czasie których wprowadzamy działania manualne. W trakcie wizyty dobieramy odpowiednie ćwiczenia, które pacjent wykonuje codziennie w domu. Ćwiczenia są bardzo różnorodne. Wprowadzamy elementy uelastyczniające klatkę piersiową oraz wzmacnianie mięśni, które pozwalają na korekcję ustawienia mostka. Wykorzystujemy także ćwiczenia korygujące asymetrie oraz ćwiczenia oddechowe. Bardzo ważne jest stopniowe wprowadzanie bodźców i zmiana ćwiczeń domowych co kilka tygodni w początkowym etapie leczenia. Ostatni element to codzienna aktywność pacjenta. Zwracamy uwagę na pozycje, w których funkcjonuje młody człowiek, np. w czasie odrabiania lekcji. Dodatkowo zachęcamy do aktywności fizycznej np. pływania. Zazwyczaj staramy się także współpracować z nauczycielami wychowania fizycznego, którzy mają możliwość wprowadzania pewnym ćwiczeń w czasie lekcji.

Metoda próżniowa

Metoda próżniowa to dodatkowy element leczenia lejkowatej klatki piersiowej. W trakcie terapii wykorzystujemy tzw. Vacuum Bella, czyli przyrząd, który wytwarza podciśnienie do uniesienia mostka. Terapię stosuje się 2 razy dziennie przez 30 min. Co tydzień czas terapii zwiększamy o 15 min. Kiedy osiągniemy 120 min, pacjent wraca do specjalisty w celu kontroli i zwiększenia ciśnienia wytwarzanego przez urządzenie. Takie stopniowe wprowadzanie bodźców w metodzie próżniowej jest bardzo ważne, ponieważ warunkuje bezpieczeństwo techniki.

Metoda próżniowa wciąż budzi kontrowersje szczególnie w naszym kraju. Wielu specjalistów na świecie stosuje Vacuum, zachwalając jego działanie. Istnieją także prace badawcze potwierdzające jego skuteczność. Z pewnością dużo lepsze rezultaty uzyskuje się u pacjentów z mniejszą wadą symetryczną. Nie bez znaczenia jest także sztywność klatki piersiowej. Osoby z mniejszym zakresem ruchomości, który często ma podłoże genetyczne, osiągają zazwyczaj gorsze rezultaty. Z drugiej zaś strony znaczna hipermobilność w mojej opinii stanowi przeciwwskazanie do terapii. Co więcej, wg autorów metody stosowanie Vacuum ma mało skutków ubocznych. Niestety długoterminowe działanie takiego narzędzia nie jest do końca poznane.

39 odpowiedzi

 1. Jak pokazują badania, zaawansowane klatki lejkowate ocenione w badaniach radiologicznych powyżej 3.5 wskaznika Hallera mogą wywoływać zaburzenie czynności oddechowej, a także kardiologicznych – kołatanie serca, tachykardie, bóle pleców i klatki piersiowej i są one wskazaniem do leczenia operacyjnego.

 2. Mam 30 lat w wieku około 3 lat wykryto u mnie klatkę lejkowata. Od kad pamiętam ciągle jeszialam z mamą po lekarzach. Decyzja była taka by poczekać do wieku dojrzewania i zrobić operacje. Miałam również niedomykalność zastawek co groziło mojemu życiu. Przeszłam dwie operacje na otwartym sercu. Blizna jest ogromna,szeroką,defekt jest nadal. Mam dołek pod prawa piersia. Mimo wszystko cieszę się że żyje. Gdy miałam 24 lata urodziłam córkę,podczas badań prenatalnych bardzo się brałam żeby nie przyjęła po mnie wady genetycznej. Z nią wszystko jest ok. Synek ma 2 latka i ortopeda szczególnie kazał go obserwować bo nie spodobała mu się jego klatka. Mam nadzieję że nie odziedziczył po mnie tego cholerstwa.

 3. Życie z klatką lejkowatą nie wpłynie na długość twojego życia. Wiemy, że ciężkie przypadki mogą wywierać presje na płucach i sercu, ale badania wykazały, że nie ma dowodów na to, że objawy te skracają oczekiwaną długość życia pacjenta.

 4. Witam ..Moja córka ma 18 lat i stworzona u niej na kardlogogi bo tam trafiła przez szumy nad sercem klatkę lejkowata..nie widać u niej na pierwszy rzut oka ..Po RTG serca podanego z kontrastem jest to widoczne ..USG serca wykryło że jest ucisk mostabna żyłę co sprawia że jest słabszy przepływ tlenu do serca przez lewe płuco ..Od jakiegoś czasu się męczyła i więcej spala ..Holter wyszedł prawidłowo ..Ortopeda który córkę prowadzi nie zwrócił na to uwagi a jeździmy do Szczecina ..na zdjęciu RTG nie widać tego a robiliśmy RTG kręgosłupa jest widoczna endoszczeline między kręgami L3 a L4..prawdopodobnie do operacji ..Teraz nadarzyła się sytulacje z tym i to całkiem przypadkiem po wizycie u dr ..prowadzącej przed zrobieniem szczepienia na które dostała wezwanie z racji wieku 18..Zalecona ma rehabitacje oraz konieczna rozmowa z ortopeda..Rowniez kardoloog zasugerowała operacje..Czy to jest konieczność ??czy ćwiczenia pomogą niedofermowac dalsze wgłębienie .??

 5. Klatka piersiowa lejkowata zwykle nie jest stanem zagrażającym życiu. Jednak objawy często nasilają się z czasem, a ściana klatki piersiowej w naturalny sposób „sztywnieje” wraz z wiekiem ciała, co należy wziąć pod uwagę.

 6. Witam gdzie można kupić taka miseczkę prozniową i z kim się kontaktować w celu nauki jej zakładania ?

 7. Witam
  Mój syn jest po operacji klatki lejkowatej metoda Nussa. Proszę mi napisać czy może po takiej operacji wrócić na w-f. Ponieważ miał zwolnienie na trzy miesiące i teraz mam wątpliwości czy może cwiczyc.

  1. Witam, warto skierować pytanie do lekarza, ponieważ każdy przypadek wymaga indywidualnej oceny.
   Pozdrawiam

 8. Dzień dobry.
  Mój syn, lat 12 ma klatkę piersiową lejkowatą. Jest już drugi raz w szpitalu rehabilitacyjnym dla dzieci, gdzie pod nadzorem specjalistów ma różne ćwiczenia i zabiegi.
  Czekamy teraz na wizytę u torakochirurga, bo tylko taki specjalista coś więcej powie co robić. Nie zajmuje się tym ortopeda, przynajmniej tak jest w Gdańsku. Nawet nie chirurg dziecięcy. Wiem, bo byliśmy też u tych lekarzy. A że w Gdańsku nie ma torakochirurga dziecięcego, to czekamy na konsultacje u dorosłego. Spirometria ok. Kardiologicznie serce trochę zrotowane. Jestem przerażona, nie ukrywam!

  1. Polecam udać się do dr.Macieja Murawskiego w Akademii medycznej w Gdańsku.Jest specjalista chirugiem od klatek piersiowych zwłaszcza ! Mój syn ma 15 lat i rozważamy operacje metoda Nussa.

 9. Dzien dobry,
  chcialabym zapytac, czy jest szansa by u osoby doroslej (30 lat) cwiczenia/fizjoterapia (nie operacja) poprawily wyglad klatki piersiowej? Problemem,
  przede wszystkim estetycznym ?, jest lejkowata klatka (tak sadze- dolek miedzy piersiami). Pytam, poniewaz nie wiem, czy w tym wieku ma jakikolwiek sens wizyta u specjalisty? Prosze o porade. Dziekuje.

 10. Witam mój brat w wieku 16 lat zmaga się z bardzo duża wada klatki lejkowatej proszę o udzielenie informacji czy ortopeda mu pomoże czy bardziej torakochirurg i jakie ćwiczenia mogą mu pomóc?

  1. Witam,
   Ortopeda decyduje, czy wada jest do operacji. Jeżeli nie, wprowadza się różnorodne ćwiczenia dobrane indywidulanie. Nie mam niestety przykładowych zdjęć czy filmików. Bardzo ważny jest bezpośredni kontakt z fizjoterapeutą.
   Pozdrawiam Ewelina Prekiel

   1. Dzień dobry,

    U mojego syna zdiagnozowano lejkowata klatkę piersiowa , ma 13 lat, chodzi na pływanie i ćwiczy taśma , co moge z tym zrobić , będę Pani bardzo wdzięczny za pomoc,

    Pozdrawiam serdecznie Robert

   2. Witam, zachęcam do kontaktu z fizjoterapeutą. Na podstawie wnikliwego badania możemy dobrać odpowiednie ćwiczenia domowe. Wachlarz ćwiczeń jest bardzo rozległy, dlatego niezbędne jest badanie kliniczne.
    pozdrawiam
    Ewelina Prekiel

  2. Witam. Mój 16 letni jutro ma operacji klatki szewskiej we Wrocławiu. Konsultowaliśmy się z fizjoterapeutami, ortopedami, chirurgami. Wszyscy stwierdzili, ze żadne ćwiczenia tego nie zniwelują. Mimo iż są dobre i wskazane. Tylko zabieg to naprawi. Był konsultowany tez prze kardiologa i pulmonologa.

   1. Witam
    Mogę prosić o kontakt? Jestem w trakcie konsultacji syna, chodzi klatkę szewską. Szukam namiarów na chirurgów we Wrocławiu. Pozdrawiam
    Monika

 11. Dzień dobry jest po operacji szewska klatka piersiowa .Od jakiegoś czasu mam bole w klatce piersiwoej

 12. Dzień Dobry
  Jestem po operacji szewska klatka piersiowa .Operacje miałem 10 lat temu wszystko było w porządku .Aż od jakiś 2 lat zacząłem odczuwać bóle w klatce piersiowej . Czy mogło się coś odnowić .
  Pozdrawiam

 13. Witam córce zrobił się taki dziwny dolek po miedzy piersiami do jakiego mam pójść lekarza do ortopedy czy najpierw rodzinny konsultacja?

  1. Ciężko mi powiedzieć, jeżeli nie widzę klatki. Przy podejrzeniu klatki lejkowatej- ortopeda.
   Pozdrawiam

   1. Witam synek urodził się z tą wadą jest bardzo widoczna. Obecnie ma pół roku nie siedzi. Lekarz mówi że nie trzeba iść do innego lekarza. Tylko czekać bo nic nie możemy teraz zrobić…

 14. Witam ! Zmagam się z problemem klatki piersiowej lejkowatej, której niestety nikt nie chce operować, ponieważ jest zbyt głęboka. Jedyne co mnie zastanawia, to jak ta wada może wpłynąć na przebieg ewentualnej ciąży i porodu ? Aktualnie odczuwam problemy z oddychaniem i ucisk na serce. Pozdrawiam

  1. Ja rodziłam naturalnie dwójkę dzieci i nie miałam żadnych problemów a wadę mam bardzo dużą. Obecnie szukam specjalisty który mi pomoże gdyż zaczęły się problemy kardiologiczne z powodu dużego ucisku na serce 🙁

   1. Witam, mam 37 lat i od jakiegoś czasu (tak paru miesięcy) zauważyłem u siebie jakby pewne zapadnięcie mostka i lekkie wystawanie wyrostka mieczykowatego, czego wcześniej nie miałem i nie zaobserwowałem. Czasem czuję też pewien nieduży dyskomfort w tym miejscu. Co może być najlepszym środkiem poprawiającym to schorzenie? Od pewnego czasu chodzę na basen.

  1. To zależy jak się wiosłuje… Powinny pomóc jeśli używa się ergometru pod kontrolą fizjoterapeuty czy trenera, w skorygowanej pozycji ciała.

 15. Mój syn posiada klatkę lejkowatą. Na szczęście rehabilitujemy go od wielu lat i wada nie postępuje. Dziękuje za artykuł, bardzo przyadatny.

   1. Witam ! Zmagam się z problemem klatki piersiowej lejkowatej, której niestety nikt nie chce operować, ponieważ jest zbyt głęboka. Jedyne co mnie zastanawia, to jak ta wada może wpłynąć na przebieg ewentualnej ciazy i porodu ? Aktualnie odczuwam problemy z oddychaniem i ucisk na serce. Pozdrawiam

  1. Witam. Ja posiadam lejkowatą klatkę piersiową. Mam 36 lat. Pytanie. Poniewaz niestety,rodzice kompletnie zaniedbali tą sprawę w młodości,mam obawy czy to może zaszkodzić mojemu zdrowiu w przyszłości. Mam na myśli czy z taką klatką można żyć całe życie czy jednak lepiej udać się do lekarza,niech zobaczy i wtedy zdecyduję co dalej. Według mnie ona się nie powiększa ale to tylko moje odczucie Pytanie – do jakiego lekarza się udać ? Dzięki za pomoc

   1. Witam,
    Klatka piersiowa kształtuje się w dzieciństwie. Po zakończeniu wzrostu rzadziej obserwujemy progresje schorzenia. Jeżeli jednak ma Pan wątpliwości, należy zgłosić się do lekarza ortopedy, który ma doświadczenie w takich przypadkach. W większości przypadków pacjenci żyją z deformacją przez całe życie bez większych problemów zdrowotnych. Wszystko zależy jednak os stopnia deformacji.

    Pozdrawiam
    Ewelina Prekiel
    Ewelina Prekiel

   2. Dzień dobry,
    Mam stwierdzoną szewska klatkę piersiową, mam 22 lata. Nigdy nie ćwiczyłem, ani nie robiłem w tym kierunku. Jest to mój mankament. Genetyczne, bracia tata i już nawet młody bratanka też maja. Czy istnieje możliwość ,,wyprostowania” w moim przypadku poprzez ćwiczenia? Proszę o odpowiedź, a wyśle zdjęcie.
    Chciałbym zacząć ćwiczyć na siłowni i boję się że może mi to przeszkodzić.

    Pozdrawiam
    Seweryn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Twitter
LinkedIn

Polecamy nasz nowy kurs:
Kręgosłup "za biurkiem"

Zarezerwuj wizytę
stacjonarną

Może Cię zainteresować

Ból stawu biodrowego dotyka głównie osoby starsze, co zazwyczaj jest związane z procesem zwyrodnieniowym chrząstki. W przypadku młodszych pacjentów jego dysfunkcje częściej mają związek z zaburzeniami w budowie struktur stawu. Jedną z częstszych przyczyn ograniczenia ruchomości i bólu pachwiny u osób młodych jest konflikt udowo-panewkowy (FAI), o którym przeczytacie w dzisiejszym artykule. Konflikt udowo-panewkowy – charakterystyka O konflikcie udowo-panewkowym mówimy w sytuacji,…
W ortopedii funkcjonuje powiedzenie, że każdy z nas ma, miał lub będzie mieć problem z kręgosłupem. Bóle pleców są tak bardzo powszechne, że często bagatelizujemy je. Większość Polaków nie diagnozuje problemu, nawet jeśli trwa wiele lat. Bóle kręgosłupa mogą mieć różne podłoże, także poza ortopedyczne. Jedną z częstszych przyczyn są tu uszkodzeniach w obrębie dysków, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, a w konsekwencji podrażnieniach w obrębie…
Jeśli zmagacie się z bólem pachwiny i chcielibyście dowiedzieć się, skąd pochodzi, muszę Was zmartwić. Liczba możliwych powodów jest tak duża, że niezbędna jest konsultacja ze specjalistą. Zauważmy, że pachwina łączy miednicę, tułów z kończynami dolnymi. Bóle występujące w tym rejonie mogą wynikać z dysfunkcji stawu biodrowego, kręgosłupa, ścięgien, spojenia łonowego czy kości miednicy. Dolegliwości mogą także pochodzić spoza…

Nazywam się Ewelina Prekiel i jestem fizjoterapeutką. Moja pasją jest ortopedia i wszystko, co związane z narządem ruchu. Inspiracją do pisania artykułów są moi pacjenci, ich codzienne problemy i pytania. Staram się w przystępny sposób wyjaśnić zagadnienia medyczne, zawsze w oparciu o najnowsze doniesienia naukowe i własne doświadczenia. Moją pracę zawodową rozpoczęłam 9 lat temu. Od tego czasu specjalizuje się w ortopedii. Zajmuję się rehabilitacją po urazach i zabiegach operacyjnych, w bólach ostrych i przewlekłych narządu ruchu a także w wadach postawy. Wspólpracuję z młodymi sportowcami w zakresie prewencji i leczenia urazów.

© 2021 Fizjomind E. Prekiel. Wszystkie prawa zastrzeżone

Wykorzystujemy ciasteczka na tej stronie. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.