Polecamy nasz nowy kurs: Kręgosłup "za biurkiem"

Objawy niestabilności czaszkowo-szyjnej- od bólu głowy do problemów z żołądkiem!

Objawy niestabilności czaszkowo-szyjnej- kilka słów wstępu

Niestabilność czaszkowo-szyjna polega na nadmiernej ruchomości pomiędzy potylicą i pierwszym lub pierwszym i drugim kręgiem szyjnym. Temat bardzo ważny z kilku powodów. Po pierwsze, niestabilność tego obszaru może powodować bardzo wiele niespecyficznych objawów, które niejednokrotnie nie są kojarzone z dysfunkcją odcinka szyjnego. Po drugie, w naszym kraju niestety wiedza na temat niestabilności jest wciąż bardzo znikoma. Wielu medyków nie wie jak zdiagnozować ten problem. Niestabilność często kojarzy się tylko i wyłącznie ze stanami pourazowymi głowy i szyi. Oczywiście jest to element ważny, ponieważ urazy bardzo często doprowadzają do uszkodzenia więzadeł. Warto jednak wiedzieć, że w Polsce u wielu osób do niestabilności dochodzi w wyniku wrodzonej wiotkości stawowej (np. w Zespole Ehlersa-Danlosa) lub pewnych uwarunkowań anatomicznych budowy kręgosłupa. Więcej podstawowych informacji na temat tej dysfunkcji znajdziecie w moim poprzednim artykule.

Objawy niestabilności czaszkowo-szyjnej

Niestabilność czaszkowo-szyjna może powodować oczywiście objawy miejscowe w odcinku szyjnym, ale warto także wiedzieć, że może doprowadzić do bardzo wielu zaburzeń związanych z funkcjonowaniem całego naszego organizmu. Oczywiście przypadki są różnorodne- od dość łagodnych objawów, które wymagają jedynie pewnych działań rehabilitacyjnych, do sytuacji, gdzie niezbędny jest zabieg operacyjny.

Co jest dość charakterystyczne, w przypadku niestabilności objawy rzadko są stałe. Często zależą od pozycji, od ustawienia naszej szyi w przestrzeni. Pacjent może zauważyć pojawienie się pewnych symptomów np. kiedy siedzi ze skręconą głową lub podczas pracy w przy komputerze, gdy głowa wysuwa się do przodu. Problemem może okazać się także siedzenie w zgarbieniu. Czasem objawy pojawiają się dopiero po jakimś czasie przebywania w danej pozycji. Niejednokrotnie spotykamy jednak pacjentów, gdzie nawet najmniejszy ruch głowy wywołuje już pewne symptomy. Większość osób z niestabilnością czaszkowo-szyjną doświadcza także okresowych zaostrzeń objawów, czyli kilka dni, tygodni lub miesięcy gorszego samopoczucia.

Ból głowy

Podstawowym objawem, myślę, że jednym z częstszych u pacjentów z niestabilnością czaszkowo-szyjną, są bóle głowy. Warto wiedzieć, że możemy spotkać tu bóle głowy o różnym charakterze. Najczęściej dolegliwości lokalizują się w okolicy potylicy oraz bezpośrednio pod nią, czyli w obszarze górnych segmentów szyjnych, co może wynikać z podrażnienia korzeni nerwowych, neuralgii podpotylicznej, czy z napięcia tkanek miękkich, które próbują zabezpieczyć niestabilny obszar.

bol podpotyliczny 300x246 - Objawy niestabilności czaszkowo-szyjnej- od bólu głowy do problemów z żołądkiem!
Charakterystyczne umiejscowienie bólu głowy w niestabilności czaszkowo-szyjnej.

Ból może lokalizować się centralnie, ale w większości przypadków koncentruje się bardziej na jednej stronie. Bocznie zlokalizowane dolegliwości mogą wskazywać na podrażanie stawów międzykręgowych, które ulegają dużemu przeciążeniu w sytuacji niewydolności więzadeł. Warto wiedzieć, że w  przypadku niestabilności pacjent może zmagać się także z innymi typami bólu głowy np. napadowymi migrenami lub ze stałym bólem różnych obszarów głowy, który jest niezmienny nawet przez większą część dnia. Tak odmienny charakter dolegliwości wynika z faktu, że niestabilność czaszkowo-szyjna doprowadza do dysfunkcji różnorodnych struktur położonych w okolicy górnych kręgów szyjnych. W obszarze tym znajduje się m.in. nerw błędny, nerw trójdzielny, żyła szyjna czy tętnica kręgowa. Bóle głowy mogą mieć ścisły związek z podrażnieniem nerwów. Mogą także pojawiać się w wyniku ucisku naczyń krwionośnych, o czym opowiem dokładniej w dalszej części prezentacji.

Chciałabym, żebyście zrozumieli, że w przypadku niestabilności może pojawić się praktycznie każdy rodzaj bólu głowy. Oczywiście, jeżeli pacjent zgłasza objawy zlokalizowane po tylnej stronie głowy, a dolegliwości są związane z ruchem szyi, czy nawet dodatkowo obejmują obszar szyi, lekarz częściej weźmie pod uwagę odcinek szyjny jako źródło dolegliwości. Jeżeli jednak bóle mają inny charakter, przypominają klasyczne bóle migrenowe, nie zawsze powiążemy je z niestabilnością. Szczególnie jeśli bólom głowy towarzyszą inne niespecyficzne objawy.

Zawroty głowy

Jednym z bardziej charakterystycznych objawów niestabilności czaszkowo-szyjnej są także zawroty głowy, które podobnie jak bóle głowy mogą powstawać w wyniku różnorodnych mechanizmów. Zacznijmy od podstawowego. Zauważcie, że na zmysł równowagi wpływają 3 czynniki: układ przedsionkowy w uchu wewnętrznym, wzrok i tzw. układ proprioceptywny, którego receptory znajdują się w różnych strukturach naszego narządu ruchu. To dzięki nim rozpoznajemy położenie naszego ciała w przestrzeni. Co ważne, bardzo wiele proprioreceptorów znajduje się w okolicy górnych segmentów szyjnych. Wszystkie te 3 układy ściśle ze sobą współpracują, informując mózg o położeniu naszego ciała w przestrzeni. Jeżeli któryś z 3 wymienionych przeze mnie układów jest zaburzony, mózg dostrzega pewien konflikt. Kiedy górne segmenty szyjne nie pracują prawidłowo, wzrok i ucho wewnętrzne pokazują inne położenie ciała w przestrzeni niż proprioreceptory. Tak właśnie w skrócie możemy wytłumaczyć mechanizm powstawania zawrotów głowy w przypadku niestabilności czaszkowo-szyjnej.

zawroty 300x181 - Objawy niestabilności czaszkowo-szyjnej- od bólu głowy do problemów z żołądkiem!

Zawroty głowy mogą być także związane z innymi strukturami, do których dysfunkcji dochodzi w wyniku niestabilności. Istotny jest tu nerw błędny, pień mózgu, a także zaburzenia ukrwienia. Warto dodać, że zawroty głowy, które mają swoje źródło w odcinku szyjnym, bardzo często mają związek z ustawieniem głowy. Mogą zdarzać się w momencie, kiedy pacjent wykonuje jakiś konkretny ruch lub przebywa w danej pozycji przez pewien czas. Rzadziej mają charakter napadowych bardzo silnych zawrotów, które nie zalezą od pozycji. Więcej info znajdziecie tutaj.

Ból i zwiększone napięcie odcinka szyjnego

Kolejny objaw niestabilności czaszkowo-szyjnej to ból odcinka szyjnego, który zazwyczaj lokalizuje się w górnej część kręgosłupa, bliżej potylicy. Może pojawiać się centralnie, ale częściej występuje po stronie bocznej. Dodatkowo w wyniku niestabilności zazwyczaj dochodzi do zwiększonego napięcia mięśni odcinka szyjnego, czyli do reakcji obronnej naszego organizmu, której celem jest ustabilizowanie nadruchomych odcinków kręgosłupa. Zwiększone napięcie pojawia się także w wyniku drażnienia korzeni nerwowych, rdzenia kręgowego i pnia mózgu. Nasilenie takich objawów bywa skrajnie odmienne. U niektórych ból i napięcie odcinka szyjnego jest znikome, a dużo większym problemem są inne objawy. U innych napięcie jest tak silne, że uniemożliwia codzienne funkcjonowanie.

„Strzelanie” podczas ruchów szyi

Charakterystyczne dla niestabilności są także krepitacje i “strzelanie” podczas ruchu odcinka szyjnego, które pochodzą z powierzchni stawowych niestabilnych stawów. “Strzały” i krepitacje mogą występować przy każdym ruchu, nie powodując bólu. U niektórych pojawiają się od czasu do czasu przy pewnych niekontrolowanych ruchach odcinak szyjnego. Część pacjentów zgłasza, że słyszalny trzask pojawia się razem z bólem, który może promieniować w górę do potylicy lub w dół wzdłuż odcinka szyjnego.

Uczucie zmęczenia i ciężkości w odcinku szyjnym

Kolejnym bardzo charakterystycznym objawem jest wrażenie ciężkości głowy i duża męczliwość odcinka szyjnego np. podczas siedzenia przy komputerze. Pacjent ma odczucie, że szyja nie ma siły, jest słaba. Często głowa jest tak ciężka, że pacjent przytrzymuje ją sobie w czasie siedzenia. Tego typu dolegliwości są spowodowane kilkoma elementami. Po pierwsze, niewydolnością więzadeł, które nie mogą pełnić funkcji stabilizującej. Po drugie, osłabieniem mięśni, które pojawia się w wyniku niewydolności więzadeł. Trzeci czynnik to kifotyczne ustawienie kręgosłupa i nawykowe wysuwanie głowy do przodu, które tak jak pisałam wcześniej, towarzyszy niestabilności.

Bóle twarzy (bóle stawu skroniowo-żuchwowego)

W kontekście niestabilności warto także zwrócić uwagę na bóle różnych obszarów twarzy. Zazwyczaj ich przyczyną jest podrażnienie nerwu trójdzielnego. Jądra nerwu znajdują się w pobliżu górnych segmentów szyjnych, dlatego niestabilność tego rejonu może spowodować ich ucisk. Nerw trójdzielny unerwia różne obszary głowy, twarzy i szyi. Nie chce tutaj dokładnie opisywać jego funkcje. Warto jednak wiedzieć, że niestabilność może powodować bólu różnych obszarów twarzy i głowy, także okolicy stawu skroniowo -żuchwowego.

nerw trojdzielny 232x300 - Objawy niestabilności czaszkowo-szyjnej- od bólu głowy do problemów z żołądkiem!
Nerw trójdzielny

Osłabienie mięśni kończyn górnych (także kończyn dolnych)

Objawy niestabilności czaszkowo-szyjnej to także osłabienia mięśni, najczęściej kończyn górnych i barków. Jednak ze względu na fakt, że niestabilność doprowadza do podrażnienia rdzenia kręgowego, który kończy się w okolicach pierwszego kręgu lędźwiowego, łącząc wszystkie odcinki kręgosłupa, w wyniku nadruchomości C0-C1-C2 pacjent może odczuwać także osłabienie kończyn dolnych. Niestety w przypadku dużych niestabilności może pojawić się silny niedowład. W takich sytuacjach paradoksalnie lekarze dużo szybciej stawiają trafną diagnozę, ponieważ silne osłabienie siły mięśniowej jest pewnym objawem alarmującym. Ja w mojej praktyce zawodowej spotykam bardzo wiele osób, których objawy są mniej nasilone. Pacjent wędruje od lekarza do lekarza, zgłasza, że czuje osłabienie w rękach lub nogach, niestety podczas badania neurologicznego lekarz nie stwierdza żadnych nieprawidłowości. Żadnych odchyleń nie widać także w badaniach obrazowych, czy badaniu EMG.

Dlaczego zaburzenia siły mięśniowej są tak trudne do wykrycia w przypadku mniejszej niestabilności czaszkowo-szyjnej? Po pierwsze, u części pacjentów objawy są bardzo dyskretne i lekarzowi subiektywnie ciężko ocenić osłabienie mięśni. Pacjent ma także niejednokrotnie z problem z opisaniem swoich dolegliwości. Po drugie, badanie EMG nie wychwytuje niewielkich odchyleń od normy. Po trzecie, bardzo często u pacjentów z niestabilnością osłabienie pojawia się okresowo np. podczas dłuższego chodzenia lub w czasie wykonywania jakiejś czynności rękami. Dla przykładu pacjent zauważa osłabienie rąk w czasie pisania na klawiaturze, nie może dłużej obierać warzyw lub wykonywać innych czynności kończynami górnymi. Osłabienie nie pojawia się jednak w czasie wizyty lekarskiej.

Zaburzenia czucia kończyn górnych, ale także dolnych

Poza osłabieniem siły mięśniowej bardzo charakterystyczne dla niestabilności jest także zaburzone czucie skórnego. Mówimy tu nie tylko o osłabieniu czucia, czyli pewnej niedoczulicy, ale także o wrażeniu drętwienia, palenia, wibracji, odmiennym odczuwaniu temperatury zewnętrznej po obu stronach ciała. Takie objawy mogą wynikać z podrażnienia zarówno rdzenia kręgowego, jak i pnia mózgu. Pacjent może mieć wrażenie, że jedna kończyna górna lub dolna jest bardziej ciepła, wrażliwsza na dotyk, nawet na bardzo delikatne bodźce jak ubranie. Ciekawym objawem, o którym trzeba powiedzieć, są wibracje, które częściej występują w różnych obszarach ciała, ale zazwyczaj tylko po jednej stronie. Tak naprawdę odczucia skórne mogą być różnorodne. Niektórzy mówią o pobolewaniu części ciała, inni o parzeniu lub wręcz przeciwnie uczuciu zimna. Może pojawić się także swędzenie.

Bóle odcinka piersiowego i lędźwiowego

Musimy także przynajmniej w skrócie wspomnieć o bólu innych odcinków kręgosłupa, do których dochodzi w wyniku niestabilności. Ma to związek ze zwiększonym napięciem struktur nerwowych, rdzenia kręgowego, który tak jak pisałam wcześniej, łączy poszczególne odcinki kręgosłupa. Ból pojawiający się w innych obszarach kręgosłupa może mieć także związek ze zjawiskiem syntetyzacji układu nerwowego. Warto także dodać, że w początkowym etapie pojawienia się objawów niestabilności, zazwyczaj dolegliwości bólowe koncentrują się raczej w rejonach odcinka szyjnego, głowy i kończynach górnych. Wraz z upływem czasu, kiedy dochodzi do coraz większego uwrażliwienia rdzenia kręgowego, ból rozprzestrzenia się na inne obszary ciała.

W skrajnych przypadkach objawy mielopatii szyjnej,

W poważniejszych przypadkach niestabilność czaszkowo-szyjna może doprowadzić do tzw. mielopatii szyjnej. Mielopatia to zespól objawów spowodowanych uszkodzeniem rdzenia kręgowego. W początkowym etapie zazwyczaj objawy są dość niecharakterystyczne. Pojawia się ból szyi i drętwienie kończyn górnych. W skrajnych przypadkach mielopatia może doprowadzić jednak do niedowładu spastycznego kończyn dolnych i zaburzenie zwieraczy. Takie sytuacje dotyczą najczęściej bardzo dużych niestabilności i zazwyczaj kończą się operacją.

Wiem, że osoby z niestabilnością czaszkowo-szyjną czytając o objawach tej dysfunkcji, bardzo często czują strach. Boja się nasilenia objawów i zaburzeń neurologicznych w przyszłości. Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że u wielu pacjentów z czasem dolegliwości ustępują. Z wiekiem, w wyniku naturalnych procesów degeneracyjnych, dochodzi do ograniczenia ruchomości kręgosłupa, w wyniku czego objawy niestabilności czaszkowo-szyjnej mogą ulec zmniejszeniu. Przypadek każdego pacjenta jest inny.

Objawy niestabilności czaszkowo-szyjnej a nerw błędny

Nerw błędny, najdłuższy z nerwów czaszkowych, jest odpowiedzialny za bardzo wiele objawów niestabilności czaszkowo-szyjnej. To właśnie w pobliżu górnych kręgów szyjnych znajduje się tzw. zwój dolny nerwu błędnego, który może zostać uciśnięty w wyniku niestabilności. Rolą nerwu błędnego jest zapewnienie naszemu ciału odpoczynku, kontrola bardzo wiele reakcji organizmu, które są niezbędne dla właściwej regeneracji. Warto wiedzieć, że nerw błędny podąża od rdzenia przedłużonego poprzez struktury głowy i szyi. Dalej biegnie do mięśni krtani, gardła, podniebienia miękkiego, tchawicy, przełyku, oskrzeli, płuc, śródpiersia, serca i żołądka. Nerw błędny należy do tzw. układu przywspółczulnego, zapewnia pewne reakcje narządów wewnętrznych na czas regeneracji. Uspokaja nasze ciało po wysiłku i stresie. Uspokaja serce, zmniejsza ciśnienie, poprawia trawienie, ma wpływ na nasze emocje. Więcej na temat funkcji nerwu błędnego możecie przeczytać w moim poprzednim artykule.

nerw bledny 251x300 - Objawy niestabilności czaszkowo-szyjnej- od bólu głowy do problemów z żołądkiem!
Przebieg nerwu błędnego

 

Jeżeli nerw błędny nie pracuje prawidłowo, pacjenci skarżą się na ogólne osłabienie, mają także wrażenie mgły mózgowej, czyli bardzo subiektywnego odczucia otępienia, spowolnienia pracy mózgu. Często zgłaszaj także uczucie pustki w głowie. W wyniku osłabienia funkcji nerwu błędnego dochodzi do pobudzenia układu współczulnego, wyrzutu kortyzolu-hormonu stresu, pojawienia się niepokoju, lęku, a nawet drgawek. Często także pacjenci cierpią z powodu bezsenności, zgłaszają, że czują się za bardzo pobudzeni wieczorem, mają zwiększony puls. Niejednokrotnie towarzyszy im także zespół niespokojnych nóg, czyli bardzo nieprzyjemne uczucie w kończynach dolnych, które zmusza do ciągłego poruszania nogami.

Co jest niezwykle istotne i o czym powinien wiedzieć każdy neurochirurg, ortopeda, psychiatra i psycholog, pacjenci z niestabilnością bardzo często cierpią na zaburzenia depresyjne. Dysfunkcja nerwu błędnego jest tu jednym z powodów, ale nie jedynym. Przyczyną może być także zaburzenie przepływu w naczyniach. Zaburzenia lękowe i depresyjne mogą także wynikać z faktu trudności w diagnostyce i leczeniu niestabilności w Polsce. Pacjent często nie jest rozumiany przez lekarzy i rodzinę. Podsumowując, zaburzenia lękowe, depresyjne mogą być wywołane mechanicznie poprzez ucisk nerwu błędnego i naczyń krwionośnych. Mogą także być związane z reakcją psychologiczną na chorobę i problemy diagnostyczne. Niestety praktycznie 99% moich pacjentów ze zdiagnozowana niestabilnością jako pierwsze ma postawione rozpoznanie zaburzeń depresyjnych i lękowych. Niejednokrotnie osoby z objawami niestabilności trafiają na oddziały psychiatryczne. Lekarze są przekonani, że to właśnie psychika jest głównym problemem pacjenta.

Problemy z układem pokarmowym

Problemy gastryczne bardzo często towarzyszą pacjentom z niestabilnością. To właśnie dysfunkcja nerwu błędnego jest uważana za główną przyczynę takich objawów. Zaburzenia w funkcjonowaniu układu pokarmowego są szczególnie nasilone u osób z EDS, ale tutaj do objawów przyczyniają się jeszcze dodatkowe czynniki.

bol wielostawowy2 300x187 - Objawy niestabilności czaszkowo-szyjnej- od bólu głowy do problemów z żołądkiem!
Objawy gastryczne u pacjentów z niestabilnością czaszkowo-szyjną wynikają z dysfunkcji nerwu błędnego.

Nerw błędny pełni istotne funkcje w pracy układu pokarmowego. Odbierając sygnały z receptorów ścian żołądka, wysyła do mózgu impuls o konieczności rozluźnienia zwieracza żołądka i przesunięcia pokarmu w stronę dwunastnicy. Nerw błędny stymuluje perystaltykę, umożliwia opróżnianie żołądka i wytwarzanie kwasu solnego. Jest także bardzo istotny w powstawaniu odruchu wymiotnego. W wyniku jego dysfunkcji mogą pojawiać się bóle brzucha, upośledzenie trawienia pokarmów, gastropereza (polegająca na opóźnieniu lub zatrzymaniu opróżniania żołądka). Pacjenci często zgłaszają także uczucie pełności po zjedzeniu niewielkiej ilości pokarmu, refluks, nudności, zaparcia. Można także znaleźć doniesienia na temat związku zaburzeń funkcji nerwu błędnego i SIBO, czyli przerostu flory bakteryjnej jelita cienkiego.

Jak widzicie, pacjent z niestabilnością może doświadczać różnorodnych problemów z układem pokarmowym. Musimy jednak pamiętać, że możemy spotykać się także z sytuacją odwrotną, gdzie początkowo mamy do czynienia z dysfunkcją układu pokarmowego, a wtórnie pojawiają się różnorodne inne dysfunkcje np. bóle odcinka szyjnego. Często znalezienie przyczyn problemów gastrycznych nie jest proste. Z moich obserwacji wynika jednak, ze w przypadku niestabilności pacjenci nie doświadczają problemów wybiórczych tylko z jednym obszarem ciała lub narządem. Zazwyczaj pojawia się szereg objawów.

Odchylenie położenia języczka podniebiennego

Oznaką dysfunkcji nerwu błędnego może być także odchylenie języczka podniebiennego. W prawidłowym warunkach, gdy zajrzycie do gardła, języczek powinien być ustawiony mniej więcej w linii pośrodkowej ciała. Jeżeli schodzi znacznie na jedną stronę, możemy mieć do czynienia z uciskiem nerwu błędnego, który unerwia mięsień języczka.

jezyczek podniebienny1 300x228 1 - Objawy niestabilności czaszkowo-szyjnej- od bólu głowy do problemów z żołądkiem!
Odchylenie języczka podniebiennego

Problemy ze słuchem

Pacjenci z niestabilnością czaszkowo-szyjną często skarżą się na ból, uczucie pełności i ciśnienie w uszach. Dodatkowo tego typu dolegliwości mogą pojawiać się razem z zawrotami głowy, osłabieniem słyszenia i szumami usznymi. Objawy mają najprawdopodobniej związek ze zbieraniem się płynu w uchu środkowym i niewłaściwą funkcją trąbki Eustachiusza, co wynika z nieprawidłowej pracy mięśnia dźwigacza podniebienia miękkiego unerwianego przez nerw błędny. Jego rolą jest zamykanie trąbki słuchowej.

Bardzo często pacjenci zgłaszają także nadwrażliwość na dźwięki, czasem jest ona tak duża, że pacjent nie toleruje nawet własnego głosu. Zjawisko nadwrażliwości na dźwięki tłumaczone jest dysfunkcją dwóch niewielkich mięśni: m. napinacza błony bębenkowej i m. strzemieczkowego, które pomagają tolerować wyższe dźwięki. Mięśnie te unerwiane są przez nerw trójdzielny i twarzowy, które mają pewne korelacje z nerwem błędnym.

Podwyższona temperatura ciała

Jednym z ciekawszym dla mnie objawów, które mogą mieć związek z niestabilnością czaszkowo-szyjną, są częste stany podgorączkowe. Mówimy tutaj o sytuacji, gdzie lekarze nie potrafią znaleźć przyczyny podwyższonej temperatury ciała. Nie jest to bardzo częsty problem w tej grupie pacjentów, jednakże spotykany w naszej praktyce klinicznej. Wiemy już, że niestabilność doprowadza do dysfunkcji nerwu błędnego. Wiemy także, że nerw błędny ma za zadanie zmniejszyć stan zapalny. Co więcej, zaburzenie w funkcjonowaniu nerwu błędnego może wpływać na rdzeń przedłużony i dalej w wyniku wielu skomplikowanych mechanizmów może zaburzać funkcje jąder podwzgórza, które kontrolują temperaturę ciała.

Inne objawy

Ucisk nerwu błędnego może także doprowadzić do rozszerzenia źrenicy, najczęściej tylko po jednej stronie, lub słabej reakcji źrenicy na światło. Teoretycznie może mieć także wpływ na problemy z oddychaniem tj. ciężki oddech. Charakterystyczna u wielu pacjentów jest także zmiana barwy głosu czy chrypka. Nerw błędny unerwia struny głosowe, dlatego w wyniku jego dysfunkcji nie dochodzi do prawidłowego ich zamykania. Co więcej, niewłaściwa funkcja nerwu błędnego powoduje nieprawidłowe napinanie mięśni gardła i unoszenie podniebienia, co także może przyczynić się do zmian w głosie.

Pień mózgu a objawy niestabilności czaszkowo-szyjnej

Objawy niestabilności czaszkowo-szyjnej u wielu pacjentów wynikają z ucisku pnia mózgu, a dokładnie jego dolnej części, czyli rdzenia przedłużonego. Możemy mieć tu do czynienia z kilkoma mechanizmami. Po pierwsze, górne kręgi w wyniku niestabilności mogą bezpośrednio uciskać pień. Po drugie, zauważcie, że niestabilność u większości pacjentów doprowadza do kifotyzacji odcinka szyjnego, która powoduje pewne napięcie rdzenia kręgowego. Rdzeń kręgowy pociąga dalej pień mózgu, co zaostrza objawy pacjenta. Po trzecie, do zaburzeń w obrębie pnia mózgu może dojść także w wyniku jego niedokrwienia. Niestabilność czaszkowo-szyjna u części pacjentów doprowadza do ucisku tętnic kręgowych, które nie mogą doprowadzić odpowiedniej ilości krwi do pnia mózgu.

mendula 216x300 - Objawy niestabilności czaszkowo-szyjnej- od bólu głowy do problemów z żołądkiem!

Warto wiedzieć, że w dolnej części pani mózgu są położone jądra kilku nerwów czaszkowych, także nerwu błędnego. Zauważycie więc, że objawy ucisku pnia mózgu częściowo będą pokrywały się z wcześniej wymienianymi. W wyniku dysfunkcji pnia mózgu możemy mieć problemy z przełykaniem, słyszeniem, równowagą, z mową, oddychaniem. Nie zawsze są to objawy, które zagrażają naszemu życiu, czy zmuszają pacjenta do hospitalizacji. W przypadku mniejszych niestabilności objawy są mniej nasilone, pojawiają się tylko okresowo, lub w pewnych konkretnych pozycjach odcinka szyjnego.

W wyniku ucisku pnia mózgu pacjenci mogą cierpieć także z powodu uporczywych wymiotów. Dzieje się tak, ponieważ to właśnie w rdzeniu przedłużonym znajduje się ośrodek odpowiedzialny za wymioty. Znajdują się tu także ośrodki odpowiadające za kichanie, kaszel, ziewanie oraz wydzielanie potu. Rdzeń przedłużony kontroluje także rytm serca i ciśnienie krwi. W wyniku ucisku jego struktury pacjent może doświadczać zatem tachykardii, czy zawrotów głowy. Mogą pojawić się także omdlenia, zaburzenia pamięci, ogromne zmęczenie, czy bezdech senny i częste wybudzenia podczas snu.

Zaburzenie przepływów a objawy niestabilności czaszkowo-szyjnej

Ostatnim elementem, o którym chciałabym powiedzieć, są zaburzenia w przepływach. Niestabilność czaszkowo-szyjna może doprowadzić przede wszystkim do zaburzenia w przepływie w dwóch ważnych naczyniach podążających w tej okolicy. Pierwsze, czyli żyła szyjna (wewnętrzna i zewnętrzna), może być uciskana przez pierwszy krąg szyjny. U części pacjentów do objawów przyczynia się także wydłużony wyrostek rylcowaty kości skroniowej. Drugie, tętnica kręgowa, która zawija się w okolicy C1, dlatego nadmierne przesunięcia tego kręgu mogą powodować jej ucisk. W wyniku ucisku naczyń może dojść do zaburzenia w przepływie płynu mózgowo-rdzeniowego i do wzrostu ciśnienia środczaszkowego.

jugular vein 300x255 - Objawy niestabilności czaszkowo-szyjnej- od bólu głowy do problemów z żołądkiem!
Żyły szyjne wewnętrzne, źródło:https://www.kenhub.com/en/library/anatomy/internal-jugular-vein
tetnice kregowe 300x300 - Objawy niestabilności czaszkowo-szyjnej- od bólu głowy do problemów z żołądkiem!
Lewa tętnica kręgowa, źródło;https://radiologykey.com/ultrasound-assessment-of-the-vertebral-arteries-3/

 

Podstawowy objaw, o którym muszę powiedzieć w kontekście wzrostu ciśnienia środczaszkowego to obrzęk nerwu wzrokowego. Szerokość osłonki nerwu wzrokowego zwiększa się właśnie wraz ze wzrostem ciśnienia śródczaszkowego. Warto wiedzieć, że ten element można zmierzyć podczas usg nerwu wzrokowego, co może być dla nas pewnym elementem diagnostycznym.

Objawy niestabilności czaszkowo-szyjnej wynikające ze wzrostu ciśnienia śródczaszkowego to m.in.: uczucie rozpierającego ciśnienia w czaszce, stały ból głowy, nudności, szumy uszne, niewyraźny, zamglony wzrok, podwójne widzenie, palinopsja (zaburzenie neurologiczne polegające na przetrwałym widzeniu lub wielokrotnym pojawianiu się obrazu, mimo ustania działania wywołującego go bodźca), a także widzialne światło i błyski w polu widzenia. Jednym z częstszych objawów jest tu także bardzo silne zmęczenie, ale także ogromna senność. U niektórych pacjentów senność jest tak duża, że uniemożliwia codzienne funkcjonowanie. Charakterystyczne są tu także objawy depresyjne, problem z koncentracją, pamięcią, wrażenie mgły mózgowej, zaburzenia równowagi. 

Jak wiedziecie, niestabilność czaszkowo-szyjna może doprowadzić do naprawdę wielu objawów, które przez lekarzy mogą być kojarzone z innymi chorobami. Specjaliści rzadko przypuszczają, że tak złożone objawy mają związek z odcinkiem szyjnym.

2 odpowiedzi

  1. Jakbym czytała o sobie. Nikt niestety nie potrafi pomóc tylko traktują człowieka jak wariata, który wymyśla sobie dolegliwości. Czy niestabilność może mieć wpływ na mrowienie całego ciała?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Może Cię zainteresować

Czy zwracacie uwagę na postawę swojego dziecka podczas korzystania ze smartfonu? Czy nie zauważyliście może, że większość młodych ludzi zwiesza się nad ekranem telefonu, wysuwa głowę do przodu? Takie ustawienie głowy wpływa bardzo negatywnie na odcinek szyjny dziecka. Niestety coraz częściej diagnozujemy u dzieci różnorodne schorzenia odcinka szyjnego, m.in. niestabilność. Długotrwałe “zwieszanie się nad smartfonem” – jak wpływa na odcinek szyjny…
Choroba Osgood-Schlattera – charakterystyka Choroba Osgood-Schlattera powoduje ból przedniej strony kolana pod rzepką w okolicy guzowatości kości piszczelowej. Nie jest to schorzenie rzadkie, dotyka aż 5% dzieci i młodzieży. Nie spotkacie jej u ludzi dorosłych, ponieważ jest związana z pewnymi zaburzeniami, które powstają w czasie wzrostu szkieletu. Kość dziecka ze względu na intensywny rozwój jest dużo bardziej narażona na przeciążenia niż…
Zginacze stawu biodrowego to jedna z bardziej zaniedbanych grup mięśniowych w treningu. Bardzo mało mówi się, jak ważne jest ich wzmacnianie nie tylko u sportowców, ale także u osób z różnymi schorzeniami narządu ruchu. Odpowiednia siła zginaczy jest ważna także u pacjentów z przewlekłymi dolegliwościami placów, bioder, miednicy. Niestety w przypadku bólu większość specjalistów skupia się tylko na rozciąganiu tej grupy mięśniowej. Okazuje się,…

Nazywam się Ewelina Prekiel i jestem fizjoterapeutką. Moja pasją jest ortopedia i wszystko, co związane z narządem ruchu. Inspiracją do pisania artykułów są moi pacjenci, ich codzienne problemy i pytania. Staram się w przystępny sposób wyjaśnić zagadnienia medyczne, zawsze w oparciu o najnowsze doniesienia naukowe i własne doświadczenia. Moją pracę zawodową rozpoczęłam 9 lat temu. Od tego czasu specjalizuje się w ortopedii. Zajmuję się rehabilitacją po urazach i zabiegach operacyjnych, w bólach ostrych i przewlekłych narządu ruchu a także w wadach postawy. Wspólpracuję z młodymi sportowcami w zakresie prewencji i leczenia urazów.

© 2021 Fizjomind E. Prekiel. Wszystkie prawa zastrzeżone

Privacy Preference Center

Wykorzystujemy ciasteczka na tej stronie. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.